Evoluce jako blesk: ryba se naučila během pár let plavat v jedu

O evoluci se mluví jako o dlouhodobém procesu, u některých druhů však zjevně postupuje výrazně rychleji, než jsme se domnívali.
Kampak asi teče znečištěná voda?
Kampak asi teče znečištěná voda?
http://pixabay.com

reklama

Fundulové (rod Fundulus) jsou nenápadné, na první pohled zcela průměrné rybky, které žijí ve vodách Atlantického oceánu. Nová studie zveřejněná v časopise Science však o nich zjistila něco pozoruhodného: některé druhy fundulů se naučily odolávat absurdně vysokým úrovním jedů – v současné době jsou schopné přežít 8000krát vyšší úroveň toxinů ve vodě než jakákoliv jiná ryba! Mohlo by to vypadat jako příjemný důkaz, že příroda je schopná reagovat na naše ničení planety, zřejmě jde však jen o výjimku.

Jeduvzdorné ryby

Že nejde o nějakou bizarní náhodu, ale o opravdu evoluční změnu, dokazuje fakt, že takto odolní fundulové se nacházejí ve vodě nejznečištěnějších měst u amerického východního pobřeží. Jejich genetická informace je zřejmě natolik „pružná“, že dokáže reagovat i na tak rychlé změny, jaké přináší lidská činnost.

Zřejmě žádný jiný tvor (pochopitelně myšleno jen obratlovec) na Zemi nemá genetickou strukturu schopnou tak rychlé adaptace, jako má fundul. Vědci ji dokonce srovnávají s bakteriemi!

Americké normy znečištění nestíhají

Vědci případ těchto ryb popsali na změnách struktury asi 400 exemplářů fundulů, které pozorovali ve dvou lokalitách u amerických velkoměst. V obou případech se ukázalo, že schopnost reagovat na změny klimatu i kvality vody je zcela výjimečná. Všechna tato místa trpí silným znečištěním už od 50. let minulého století, od 60. let úroveň řady jedovatých látek překonává všechny americké normy.

Zajímavé je, že tyto ryby byly schopné vytvořit si odolnost vůči celé řadě chemikálií, nikoliv jen vůči jedné nebo několika. Dokážou snášet těžké kovy, umělá hnojivy a mnoho dalších toxinů, které by jakékoliv jiné zvíře rychle zabily.

Vědci netuší, v čem to vězí

Pro vědce jde o nesmírně zajímavé zjištění, sice zatím přesně nechápou, v čem je tato DNA tak specificky rychlá ve změnách, ale doufají, že porozumění tomuto mechanismu by mohlo vrhnout nové světlo také na evoluci dalších druhů zvířat, případně by mohlo pomoci najít způsob, jak pomoci člověku s adaptací na stále rychleji se měnící tvář světa.

Problém potravního řetězce

Studie ovšem ukázala také další fakt, který je méně příjemný. Tyto rybky sice dokážou s jedem v těle přežívat, bohužel ho přenášejí na další tvory v potravním řetězci. Predátoři sice v zátokách plných jedovatých splašků na rozdíl od fundulů nežijí, ale když se rybka dostane na volné moře, predátor, který ji pozře, bude mít organismus plný jedu.

Text: Mk

reklama

reklama