Co vypovídá zvířecí homosexualita o lidech. Víte, kolik zvířat je gay?

Jedna z nejčastějších námitek odpůrců homosexulity zní: „Je to proti přírodě, žádné zvíře sodomii nepraktikuje.“ Na to můžeme říci jediné: kdyby jen věděli!
Dva kačeři... a je jim dobře
Dva kačeři... a je jim dobře
CC BY-SA 3.0

reklama

Homosexualita je mezi zvířaty rozšířená. Hodně rozšířená. Nebudeme vyjmenovávat všechny druhy u nichž byla prokázána, celkem vědci nějakou formu homosexuálního chování pozorovali u více než 1500 druhů zvířat!

Uvedeme jen pár příkladů: ze savců jsou to například bizoni, žirafy, kočky, koalové, kosatky, mývalové nebo sloni. Z ptáků sovy, albatrosi, pštrosové emu, ale především tučňáci. Ti se však oddávají ještě mnohem podivnějším zálibám…

Asi jste ale netušili, že homosexuální chování projevuje také hmyz. A také u něj jde spíš o pravidlo než o výjimku. U některých druhů potemníků se například samci páří s jinými samci až v 50 procentech případů. Homosexuální chování má u nich většinou evoluční význam, u některých druhů hmyzu jde ale o omyl: samec se prostě pokouší spářit s co nejvíce partnerkami a někdy se „splete“…

Samec se samcem

Jisté druhy brouků, například potemník hnědý, využívají homosexuální styk pro rozmnožování. Ano, slyšíte dobře. Když se samec spáří s jiným samcem, pomůže to k rozmnožení řad tohoto hmyzu! Jak je to možné? Semeno, které silnější samec vpraví do toho slabšího, se může při dalším páření dostat do samice. Ta šance sice není příliš velká (pouhých 7 procent), ale samci s tím možná počítají. Ve větším případě takových znásilnění pravděpodobnost stoupá natolik, že už to může hrát roli. O tomto podivuhodném chování informovala Sara Lewisová, evoluční bioložka z Tufts University v Bostonu.

Samice se samicí

Jiný zajímavý příklad hmyzí homosexuality najdeme u zrnokazů. Tito brouci jsou především v Asii a Africe významnými a velmi nepříjemnými škůdci. Zajímavé je ale především to, že u nich existuje homosexuální pohlavní styk samice se samicí.

Samice kopulují s jinými samice ze zatím neznámých důvodů – samozřejmě se nemohou takto rozmnožit. Jednou z možných příčin je to, že rozmnožovací orgán samců tohoto druhu má trny a může samici při páření nejen poranit, ale i zabít. Nejpravděpodobnější vysvětlení je však genetika: ukázalo se, že samice, které se pářily s jinými samicemi nejvíc, pocházejí z příbuzných samců, kteří patří mezi ty sexuálně nejaktivnější…

 Proč zvířata provozují homosexuální páření? Hypotéz je více:

  • slouží jako „trénink“ před spojením se samicí
  • slouží jako nástroj dominance ve skupině
  • jde o vedlejší projev nějakého silného genu

Text: RD

FOTO: Thinkstock

Cenzurovaní tučňáci: vědci 100 let odmítali psát o jejich sexuálních zvycích

reklama

reklama