VIDEO: Ježíš Kristus mohl být ve skutečnosti o 2000 let starší egyptský bůh Hór. Dívejte se na Prima ZOOM

Kanadský dokument Pohanský Kristus uvidíte na Prima ZOOM.
Bohyně Isis kojí malého Hóra
Bohyně Isis kojí malého Hóra
Wikimedia Commons

reklama

V roce 2004 vyvolal anglikánský kněz a spisovatel Thomas William Harpur rozruch svou knihou Pohanský Kristus (The Pagan Christ). Snažil se v ní dokázat, že Ježíš Kristus není historická postava, ale že jde o odraz mýtů vyskytujících se hned v několika mnohem starších kulturách, především staroegyptské. Svá tvrzení zakládal na skutečnosti, že veškeré informace o Ježíši Nazaretském pocházejí z doby přinejmenším o desítky let mladší – a navíc si vzájemně odporují. Příběh Ježíše Krista se naopak podle něj nápadně shoduje s příběhem o téměř dva tisíce let staršího egyptského boha Hóra – i on byl božím synem, matka jej porodila v jeskyni a božské nemluvně přišli navštívit tři mudrcové. Dokument Pohanský Kristus, který Harpurovy závěry podrobně zkoumá, uvidíte na Prima ZOOM.

 

Thomas Harpur, profesor řeckých studií a Nového zákona v Torontu (zemřel 2. ledna 2017), prostudoval množství staroegyptských textů uložených v Britském muzeu v Londýně a našel přinejmenším 180 podobností mezi Hórem a Ježíšem. Hór je staroegyptský bůh nebes, slunce a světla a symbolem ochrany Egypta. Byl zobrazovaný jako muž se sokolí hlavou, případně jako sokol. Harpur v textech týkajících se Hóra našel odkazy na Dobrého pastýře, beránka Božího a Syna člověka, což jsou známé biblické odkazy na Ježíše. Hórovou panenskou matkou byla bohyně Isis (Eset). Když porodila Hóra, držela ho ve stejné poloze jako Panna Marie Krista.

Hór je jedním z mnoha takových bohů. Harpur našel důkazy o mnoha dalších. Někteří jsou zobrazeni v křesťanské svatyni Koptského muzea v Káhiře. Všichni mají podobný osud. U všech šlo o nadpřirozený porod. Všichni byli pronásledováni. A mnozí byli ukřižování, aby pak vstali z mrtvých.

Chybí historické prameny

Aby své víře a Ježíšově životu lépe porozuměl, prostudoval Thomas Harpur čtyři evangelia podrobně, ale našel jen chabé důkazy o existenci muže, který před dvěma tisíci lety údajně žil na zemi. Podle něj v těchto takzvaných biografiích je biografických informací dost málo, v podstatě nic. „Evangelia si protiřečí. Příběh zrození v evangeliu podle Matouše se liší od příběhu v evangeliu podle Lukáše. Všude jsou samé rozpory. Nevíte, jakou měl Ježíš barvu vlasů, nevíte, jak vypadal. Jeho rodová linie jde podle Matouše k Abrahámovi, ale podle Lukáše jde jeho rodokmen až k Adamovi, aby měl univerzální platnost,“ vyjmenovává Harpur sporné body.

V Bibli jsou však podrobně vylíčeny zázraky, které Ježíš údajně vykonal. „U žádného ze zázraků týkajících se tisíců lidí, mezi které patří nakrmení pěti tisíců mužů plus žen a dětí, nemáme jediný písemný doklad. Od někoho, kdo by napsal ´Byl jsem tam a tam a měli jste vidět, co se dnes stalo´. Ani jediný dopis od někoho, kdo by viděl uzdravení malomocných. Prostě nic,“ říká Harpur.

 

Podle Harpura je to přitom doba, kdy tu byla spousta římských písařů, kteří se zajímali o společenské dění v celé říši. V evangeliu podle Matouše se píše, že při ukřižování došlo k zatmění Slunce, že se otevřely hroby a roztrhla se chrámová opona, hroby se otevřely a mrtví na den vyšli do ulic. „Tohle je přece událost. Nikde ani zmínka,“ říká Harpur.

Přesto se dosud nenašel žádný fyzický důkaz o existenci Ježíše Nazaretského a dokonce ani žádný dobový písemný důkaz o existenci Ježíše Krista. Ve starověkých textech z doby před rokem sto padesát našeho letopočtu je podle něj pouze dvacet čtyři řádků, ve kterých je nějaká zmínka o Ježíšovi. Většinou jsou dost neurčité.

Je tedy snaha o hledání historické postavy Ježíše Nazaretského zbytečná, protože ve skutečnosti jde o odraz mnohem starších mýtů?

Dokument Pohanský Kristus uvidíte na Prima ZOOM.

(mih)

reklama

reklama