Tutanchamonovi řemeslníci se inspirovali Levantem, tvrdí archeologové

Poklady proslulé hrobky faraona Tutanchamona stále ukrývají historická a archeologická tajemství.
Tutanchamonova maska
Tutanchamonova maska
Carsten Frenzl CC BY 2.0
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Německo-egyptská archeologická spolupráce hlásí úspěchy. Němečtí odborníci z Tübingenu se věnovali zkoumání desítek dosud neprobádaných artefaktů z Tutanchamonovy hrobky. Objevené motivy naznačují překvapivé vazby mezi Levantou a Egyptem za dob faraonů.

Archeologové se v roce 2013 pustili do zkoumání reliéfů zlatých úlomků z pokladu hrobky faraóna Tutanchamona, kterou v roce 1922 objevil britský archeolog a egyptolog Howard Carter (1874–1939). Zkoumané artefakty až dosud odpočívaly bez povšimnutí v káhirském muzeu. Nyní, po několika letech bádání, vědci odhalili svá zjištění. Odpovědi ovšem stály za vznikem nových otázek.

Zlatý sarkofág
Zlatý sarkofág
لا روسا CC BY-SA 4.0
Tutanchamonova maska
Tutanchamonova maska
Carsten Frenzl CC BY 2.0

Přehlížený poklad

Všechny zlaté úlomky byly v laboratořích restaurovány, zakresleny a komplexně prozkoumány. U bádání byli přítomnosti konzervátoři, egyptologové a archeologičtí specialisté na Blízký východ. Všechny předměty byly vytaženy ze stejné krabice, do které je umístil Carterův tým bezprostředně po jejich objevení.

V té době byly vzácné předměty pouze vyfotografovány, zabaleny a uschovány do bedny. Před několika lety se ale do práce pustili Christian Eckmann a Katja Broschat z Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz (RGZM), kteří fragmenty během let sestavili a dali dohromady stovku téměř kompletních zlatých úlomků. Podle přítomných reliéfů výzkumníci předpokládají, že zlaté úlomky zastávají roli dekorativního kování pro skříňky, toulce a koňské uzdy.

Egyptsko-levantské umění

Vědce ale zaujal zejména původ zlatých artefaktů. Mezi vzácnými předměty se našly obrazce bojujících zvířat a koz, které jsou egyptskému umění cizí. Řemeslnou výrobu záhadných úlomků archeologové připisují zemím nedalekého Levantu. „Předpokládá se, že tyto motivy, které byly vyrobeny v Mezopotámii, se do středomořské oblasti a Egypta dostaly přes Sýrii,“ vysvětlil Peter Pfälzner z Německého archeologického institutu (DAI). „To opět ukazuje na velkou roli, kterou starověká Sýrie hrála při šíření kultury v době bronzové."

Podobné reliéfy s tematicky srovnatelnými obrazci byly nalezeny již v roce 2002. V ruinách syrského královského paláce Qatna němečtí archeologové odhalili nedotčený královský hrob. Nález se datuje do doby kolem 1340 před naším letopočtem, tudíž je o něco starší než samotná Tutanchamonova hrobka v Egyptě. Přítomnost obdobného nálezu ovšem nezodpoví otázku, jakým způsobem se cizí motivy v Egyptě vlastně objevily.

Otevření Tutanchamonovy hrobky
Otevření Tutanchamonovy hrobky
Volné dílo

Politický a kulturní soulad?

Na řadu přišly chemické analýzy, jejichž výsledky tuto archeologickou a historickou nesrovnalost částečně vysvětlují. Nová vědění prozradila, že zlaté úlomky pokryté reliéfy s egyptskými a s cizími motivy byly vyrobeny ze zlata různých kompozic. Různorodá skladba ovšem nutně neznamená původ z cizích zemí. „Je možné, že různé místní dílny byly zodpovědné za výrobu předmětů v různých stylech – a že jeden z nich vycházel z modelu Blízkého východu,“ řekl Pfälzner. Teorií je ale víc. Kombinace egyptských a levantských motivů může například svědčit o politickém a kulturním propojení Egypta a městských států Levantu ve 14. století před naším letopočtem.

Pokud byste se na rekonstruované zlaté artefakty chtěli podívat, v současné době jsou tyto poklady nevyčíslitelné hodnoty vystaveny ve slavném káhirském muzeu. Do budoucna se ale trvale usadí ve Velkém egyptském muzeu poblíž pyramid v Gíze.

Mladý Tutanchamon

Tutanchamon zastával roli 12. faraona 18. egyptské dynastie v období přibližně 1332 do 1323 před Kristem. Během svého panování toho Tutanchamon příliš nedokázal, ovšem aktivní poradci obnovili tradiční egyptské náboženství, od něhož upustil jeho otec Achnaton. Po své smrti mladý faraon z egyptské historie prakticky zmizel. Nová poznání ale přineslo objevení jeho hrobky a pozůstatků v roce 1922. Od té doby bylo odhaleno mnoho informací o faraonově životě a období, čímž se z prakticky neznámého panovníka stal jeden z nejznámějších starověkých egyptských králů.

Nejslavnější archeologický nález

Tutanchamonovo tělo bylo spěšně pohřbeno do hrobky v Údolí králů, která byla zřejmě původně zbudována pro méně ušlechtilou osobu. Po uložení ostatků byla hrobka neprodyšně utěsněna. Na místo králova posledního odpočinku se na dlouhá staletí jako by zapomnělo, neboť došlo k zavalení vchodu. Hrobku objevil až Howard Carter, který do vnitřních komnat vstoupil 26. listopadu roku 1922.

Ke svému úžasu spatřil neporušenou hrobku plnou nástěnných maleb. Byly nalezeny oleje, parfémy, hračky z panovníkova dětství, vzácné šperky a sochy ze zlata a ebenového dřeva. O velikosti a nesmírném bohatství nálezu koneckonců vypovídají 17 let trvající archeologické práce. Během pečlivého průzkumu byly odhaleny čtyři menší místnosti a neuvěřitelná sbírka čítající tisíce cenných předmětů.

Egypt (1) - upoutávka
Egypt (1) - upoutávka

Průběh objevování staroegyptské civilizace můžete sledovat v hraném dokumentu Egypt každou sobotu ve 22.10 na Prima ZOOM. Odvysílané díly seriálu si můžete přehrát také v našem online archivu.

Text: Petr Smejkal

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama