Kdy se začaly používat peníze?

Bez peněz si náš život nedokážeme představit – formují ho mnohem více, než by se nám leckdy líbilo. Kde se však měna vzala a čím se v historii platilo?
Peníze ve formě mincí známe už hodně dlouho.
Peníze ve formě mincí známe už hodně dlouho.
pixabay.com

reklama

Podle nejnovějších vědeckých zjištění můžeme historii peněz (jakožto formy oběživa určené k obchodu) datovat až 40 000 let do minulosti. Ještě o něco starší je směnný obchod, kdy docházelo k výměně užitečných předmětů. Vznik peněz je spojen nejspíše s předáváním darů a splácením dluhů, tedy prvními mocenskými interakcemi částečně přesahujícími možnosti čistě směnného obchodu.

Podrobnosti o historii peněz uvidíte v dokumentu Počátky lidské cesty dnes ve 20.00 na Prima ZOOM.

Mnoho účelů peněz

Jaký je vlastně smysl peněz? Nejde pouze o hodnotu snadno pochopitelnou oběma stranám potenciálního obchodu, nýbrž i o součást vývoje společnosti – podmiňují totiž společenskou hierarchii, vnášejí měřitelnost do jinak těžko uchopitelných aktivit (například služeb) a v neposlední řadě i určují, jakou má stát (nejvyšší jednotka společnosti) faktickou moc. Dříve navíc žádná společnost nebyla čistě soběstačná, a tak peníze umožnily komunikaci a obchod i s dalšími regiony, které skýtaly důležité zdroje. Jednalo se vlastně o formu mezinárodně a mezikulturně srozumitelného jazyka.

Co všechno sloužilo jako peníze?

Jako peníze v minulosti sloužilo opravdu leccos. Hlavními podmínkami bylo, aby taková forma peněz byla pro všechny zúčastněné hodnotná a nějakou vrchností kontrolovatelná. Tak se například zrodilo placení pomocí různých druhů mušlí, které získaly popularitu především v Americe, Africe a přímořských státech dalších kontinentů. Jelikož měna musela být aspoň trochu vzácná, historicky takto sloužila řada drahých kamenů – zlato, stříbro, obsidián, jantar, měď a další. A ani živá zvířata jako třeba krávy nebyla výjimkou. První měnou našeho typu byly šekely v Mezopotámii před zhruba pěti tisíci lety. V 7. století př. n. l. se objevily v Malé Asii mince.

Ty se začaly globálně rozšiřovat o něco později, konkrétně počátkem našeho letopočtu. Jejich výhodou jako měny byla kontrolovaná výroba, jasný směnný systém, snadná přenositelnost a vysoká odolnost. V tomto období také začaly být po celém světě objevovány zásoby drahých kovů, jejichž těžba umožnila rozšíření peněz ve formě mincí po většině míst tehdejšího civilizovaného světa.

Jakmile se peníze ustálily jako určující faktor společenské moci, zbytek jejich příběhu už známe. Státy začaly vybírat daně a spekulovat se svými prostředky tak, aby nahromadily co nejvíce moci a získaly tak převahu nad ostatními státními útvary. Přestože dnešní podoba peněz se od té dřívější dosti liší – vždyť většina z nich nyní ani fyzicky neexistuje – jejich účel zůstal stejný. Stále nám pomáhají rozlišit bohaté od chudých, hodnotné od bezcenného a velkou část z nás motivují k určitému způsobu života. Je to tak v pořádku? Těžko říct. Každopádně se jedná o podstatný a neodmyslitelný krok ve vývoji lidské civilizace.

Text: MS

reklama

reklama