Drogy mohou pomoci snížit kriminalitu, tvrdí výzkum

Jaký je vliv drog na zločinnost? Obvykle výrazně negativní, to nikoho nepřekvapí. Přesto však existuje skupina psychoaktivních látek, které mohou společnosti výrazně pomoci. Jak je to možné?
Mohou psychedelika pomoci v boji s kriminalitou? Vypadá to, že ano!
Mohou psychedelika pomoci v boji s kriminalitou? Vypadá to, že ano!
unsplash.com

reklama

Jakkoli se na kriminalitě nepochybně podílí mnoho faktorů, drogy patří mezi často zmiňované problémy. Závislost na rozličných látkách samozřejmě vede k rizikovému chování včetně krádeží, vražd a k dalším problémům, jež dlouhodobě přidělávají vrásky policii, sociálním pracovníkům i celému státu. Jenže podle výzkumu s nečekanými výsledky se ukazuje, že nejsou drogy jako drogy!

Jasný vztah drog a kriminality

Výzkumníci z kanadské University of British Columbia Okanagan a americké University of Alabama využili data od Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb týkající se užívání drog a jejich dopadů na zdraví. V rozsáhlém, třináct let realizovaném průzkumu bylo zahrnuto téměř půl milionu Američanů a vedle jejich kriminálních záznamů se v dotazníku objevily i otázky na psychedelické látky; a právě jejich možný vliv vědce zajímal.

Poměrně překvapivě z výsledků vzešel pozitivní vliv psychedelik na kriminalitu: respondenti, kteří je v posledním roce užili, měli o 27 procent nižší pravděpodobnost provedení krádeže a o 22 procent nižší šanci na uvěznění za násilný tresný čin. Naopak podle očekávání se opakované užívání jiných drog projevilo i zvýšenou zločinností. Jak však dobré výsledky psychedelik chápat?

Psychedelika snižují zločinnost

„Vývoj inovativních a efektivních intervencí pro předcházení zločinnosti je jasnou prioritou a naše zjištění ukazují pozitivní efekt klasických psychedelik, jimž můžeme přisoudit prokazatelné snížení antisociálního chování spíše než jen lepší vyhnutí se trestu. Jednoduše řečeno, pozitiva spojená s psychedeliky vypadají věrohodně a vzhledem k nákladům plynoucím ze zločinného jednání, potenciál v tomto odvětví léčby je obrovský,“ rozplýval se docent Peter Hendricks, vedoucí studie.

Psychedelika, především tedy látky obsahující psilocybin, byla v historii k lékařským účelům využívána už nejednou. Slavný je příklad švýcarského vědce Alberta Hofmanna, který dokázal psilocybin z hub extrahovat už během 50. let minulého století – více než dekádu poté, co objevil psychoaktivní účinky LSD. V následujících dekádách se jednalo o kontroverzní látky, a totéž vlastně platí dodnes; přestože rostoucí zájem o možné terapeutické využití psilocybinu je v posledních letech opět na stole. Autoři aktuálního výzkumu více než kdy jindy zdůrazňují potřebu dalšího zkoumání (a nelze se jim divit), ale možná právě „…zážitky jednoty, pozitivnosti a transcendence, jež bývají s psychedelickými zkušenostmi spojeny, mohou mít dlouhotrvající přínosy, které se převedou i do reálného světa,“ jak shrnul spoluautor studie Zach Walsh. Kdo ví, třeba jednou budeme pojídat lysohlávky na předpis…

Text: MS

reklama

reklama