Zkratky před rokem 1989: podívejte se na 10 nejdůležitějších

ROH, RVHP, VUML, ale třeba také LSD. Socialistické Československo bylo prorostlé množstvím zkratek, jejichž význam je dnes už trochu pozapomenutý. Poskytují nám však dobrý obrázek o tom, jak tehdejší společnost vypadala.
Veřejnou bezpečnost nejspíš poznáte, ale co další zkratky?
Veřejnou bezpečnost nejspíš poznáte, ale co další zkratky?
pixabay.com
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Život v socialistickém Československu vyžadoval znalost spousty informací, o nichž v dnešní době nemáme ani ponětí. Veškeré informace jsou jen několik kliknutí daleko, takže není důvod se v mnoha složitějších tématech orientovat. To však před třemi (a více) dekádami nebylo myslitelné, navíc snahy socialistických pohlavárů o organizaci co největšího množství složek života obyvatel vedly ke vzniku mnoha organizací a institucí, obvykle schovanými pod zdánlivě nepochopitelnými zkratkami. Projeďte si desítku těch nejzajímavějších a zavzpomínejte, které z nich znáte.

OPBH – Okresní podnik bytového hospodářství

Roku 1959 začalo fungovat uskupení spravující domy v Československu. Jednak se staralo o jejich úklid a opravu, hlavně však mělo ve své moci většinu bytů ve větších městech, a tak kdo se chtěl k nějakému pěknému bydlení dostat, musel být s tamními úředníky zadobře. Jednalo se tak o možná největší ráj šedé ekonomiky, v níž se s byty šmelilo, jak to jen šlo.

PKOJF – Park kultury a oddechu Julia Fučíka

Toto byl socialisticky přijatelný, ačkoli zdlouhavý název pro dnešní holešovické Výstaviště Praha. Stejně jako dnes sloužilo částečně jako park, částečně jako kulturní centrum s řadou pavilonů určených pro speciální události a výstavy. Mezi lety 1953 a 1990 byl jeho název navíc ověnčený jménem ikonického komunistického novináře.

SNB – Sbor národní bezpečnosti

Oficiálně hlavní represivní orgán státu mezi lety 1945 a 1990, v praxi zastřešující organizace pro policii (Veřejnou bezpečnost – VB) a zpravodajskou a tajnou službu (StB – Státní bezpečnost).

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci

Od roku 1949 fungovala mezinárodní organizace sdružující státy východního bloku a umožňující stalinistickému Sovětskému svazu kontrolu nad ekonomikou jeho jednotlivých satelitů. Rada zanikla samozřejmě s postupným koncem socialistického režimu v jednotlivých zemích a samotný Sovětský svaz tuto svou organizaci přežil jen o půl roku. Tou dobou, tedy v roce 1991, měla už jen deset členských států, přestože na vrcholu sil spolupracovala s více než dvojnásobkem zemí.

ROH – Revoluční odborové hnutí

Hlavní odborová organizace v Československu, existující od roku 1946 do jara 1990. Původně měla navazovat na prvorepublikové odborové organizace, avšak po převzetí moci komunisty roku 1948 se stala jedním z jejich nejdůležitějších orgánů. Kromě období kolem pražského jara, kdy se ROH výrazněji osamostatnilo, se většinu času jeho působnosti jednalo o jednu z nejzásadnějších a do státní struktury nejprorostlejších uskupení.

VUML – Večerní univerzita marxismu-leninismu

Nechvalně proslulá forma socialistického vzdělání, během něhož mohli komunističtí pohlaváři dohnat studijní nedostatky v životopisech. Základem výuky byla samozřejmě ideologická znalost marxistické ekonomie a leninovské politiky. Částečně se jednalo o povinnou formu vzdělávání pro vysoce postavené funkcionáře, zároveň díky absolvování této pseudouniverzity mohli ambiciózní straníci nabýt lepšího postavení.

LSD – Lidové spotřební družstvo

Pod dobře známou zkratkou se skrývá Lidové spotřební družstvo, jinak také Okresní lidové spotřební družstvo Jednota. V praxi se jednalo o seskupení podniků, obvykle na regionální bázi. Společně vystupovaly jako právnická osoba a měly vlastní výkonné orgány.

SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství

Během 50. let se jednalo po ROH o druhou nejmasovější organizaci státu. Jejím cílem bylo propagovat sovětskou kulturu v Československu, mezi lidmi byla často vysmívaná a nazývaná „ruským kámošem“. Nepřekvapí, že až do své smrti byl v jejím čele Zdeněk Nejedlý, poválečný komunistický ministr školství.

BSP – Brigáda socialistické práce

Podle normalizační ideologie se jednalo o nejvyšší formu socialistického soutěžení. Různé kolektivy se přihlásily do soutěže a následně docházelo k hodnocení efektivity jejich pracovního nasazení a výkonů. Po nějaké době se ty úspěšnější mohly honosit právě tímto titulem.

HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu

Od roku 1953 se jednalo o orgán předběžné cenzury. Všechny mediální výstupy musely být před publikací prověřeny a schváleny pracovníkem HSTD. Oficiálně tento úřad zanikl roku 1966, avšak vzápětí ho vystřídala obdobně působící Ústřední publikační správa, zrušená o dva roky později v rámci pražského jara.

A pokud zkratek stále nemáte dost, připomeňte si slavnou písničku Ivana Mládka, která vedle fascinujícího množství zmíněných zkratek trefně vystihuje i dobovou mentalitu a nutnost neustálé aktivní komunikace s úřady…

Text: MS

Tento článek najdete v těchto speciálech
Reklama
Reklama