Biblická genocida Kanaánců selhala. Nové důkazy popírají vyhlazení národa Izraelity

Podle Bible měla být civilizace Kanaánců zcela vyhlazena z povrchu zemského. Jenže jak se zdá, Boží genocida se úplně nepovedla.
Mojžíš ve filmu Exodus: Bohové a králové
Mojžíš ve filmu Exodus: Bohové a králové
20th Century Fox

reklama

Plán na genocidu Kanaánců zněl v Bibli jednoduše. Bůh řekl Mojžíšovi: „Můj anděl půjde před tebou a přivede tě k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kanaáncům, Hivejcům a Jebusejcům. Až je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusy.“ Po celá staletí se věřilo, že biblická slova jsou nezpochybnitelná, nyní je ale popírá studie publikovaná v respektovaném American Journal of Human Genetics, podle které žijí potomci Kanaánců v Libanonu. 

Porovnání DNA

Autoři studie sekvenovali pět celých genomů od přibližně 3 700 let starých jedinců z města Sidon, hlavního kanaánského městského státu na východním pobřeží Středozemního moře. Zároveň byly stejným způsobem prozkoumány genomy 99 jedinců ze současného Libanonu. Genetický rozbor prozradil, že v blízkovýchodním regionu je část DNA Kanaánců stále zachována, což v praxi znamená, že biblické vyhubení musela část lidí přežít, aby svůj genetický otisk mohla předávat dál.

Mojžíš coby dobyvatel v pojetí Starého zákona
Autor: iStock Mojžíš coby dobyvatel v pojetí Starého zákona

Kdo byli Kanaánci?

Kanaánská civilizace sice vymyslela abecedu, zanechala však po sobě minimum písemných záznamů. Nejstarší zmínka o této skupině obyvatel pochází z fragmentů dopisu nalezeného na místě Mari, města nacházejícího se v dnešní Sýrii. Dopis starý asi 3 800 let je adresován králi Mari, Yasmah-Adadovi, a říká, že zloději a Kanaánci jsou ve městě zvaném Rahisum.

Další raný text, který hovoří o Kanaáncích, pochází z doby před 3 500 lety a byl napsán na soše krále Idrimiho, který vládl městu jménem Alalakh v dnešním Turecku. Idrimi říká, že v jednu chvíli byl nucen uprchnout do města v Kanaánu zvaného Amiya, který pravděpodobně ležel v současném Libanonu. Zachovala se dokonce i stéla vztyčená faraonem Merneptahem. Nápis na ní udává, že „Kanaán byl vydrancován a uvržen do žalu“.

Ann Killebrew, profesorka archeologie Penn State University, nicméně ve své knize Biblical Peoples and Ethnicity naznačuje, že Kanaánci nemuseli být v etnickém pojetí homogenní skupinou. „Kanaán nebyl tvořen jedinou ‚etnickou‘ skupinou, ale sestával z populace, jejíž rozmanitost může být naznačena různorodostí pohřebních zvyků a kultovních struktur.“

reklama

reklama