Velká interaktivní mapa vražd: Ve které zemi se nejvíc zabíjí? A jak je na tom Česko?!

Porovnejte si, kde se nejvíc na světě vraždí – a kdo tím nejvíc trpí.
Mapa světových vražd
Mapa světových vražd

reklama

Každý rok dojde na zemi přibližně ke 300 000–500 000 vraždám, například roku 2012 to bylo 437 000 lidských životů, které skončily vraždou...

Každý pátý zavražděný člověk byl Brazilec, Venezuelan nebo Kolumbijec – drtivá většina vražd se odehraje právě v zemích Latinské Ameriky. Česká republika vypadá v tomto ohledu jako naprostý ráj; z hlediska počtu vražd jsme na tom velmi dobře, a to i ve srovnání s okolními zeměmi, jako je například Slovensko nebo Polsko.

Podíváme-li se do statistik Policie ČR, tak v roce 2016 došlo k 1 717 násilným trestným činům, 260 mravnostních (což je méně než 1 denně) a a 2 442 krádežím (což je skoro 7 krádeží denně). Zjednodušeně se dá říi, že krademe mnohem více než se se "chováme trestně nemravně". 

Statistiky, které jsou k nahlédnutí na stránkách Policie ČR by leckoho mohly přesvěčit, že naše kotlina není tak nebezpečné místo k žití, jak se některá média snaží naznačit. 

Zvláštní kapitolou je "divácké násilí", jak eufemisticky nazývá výtržníky fotbalových zápasů Ministerstvo vnitra. Podle něj jde o je "negativní společenský fenoméne, který znamená významnou a znepokojující formu narušování veřejného pořádku. Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech definuje divácké násilí jako jednání osob v souvislosti se sportovní akcí, které může způsobit nebo působí fyzickou újmu osobám, škodu na majetku nebo narušuje veřejný pořádek".

text: RD a Topi Pigula

Podívejte se na velkou interaktivní mapu světových vražd:

reklama

reklama