Přesně před 25 lety se rozpadl SSSR. Virtuální svědectví o reálné hrůze, která už (snad nenastane)

Dne 8. 12. 1991 se sešli zástupci Ruska, Běloruska a Ukrajiny (vyhlásili samostatnost 1. 12. 1991) v Brestu, kde podepsali ukončení Sovětského svazu, který vznikl 30. 12. 1922.
Gulag

Gulagy si prošlo podle odhadů nejméně 50 milionů lidí. Během celé existence SSSR vzniklo nejméně 476 táborových komplexů, v nichž byly sdruženy tisíce táborů. Jak to tam vypadalo? To představuje nový český projekt.

Virtuální prohlídka reálného gulagu a nalezených předmětů je výsledkem tří českých expedic, mapujících v nejodlehlejších částech Sibiře pozůstatky pracovně-nápravných táborů z období stalinismu.

Díky použité technologii panoramatických fotografií umožňuje jako první na světě seznámit se se zachovalým autentickým prostředím gulagů, v nichž trpěly miliony lidí ze Sovětského svazu i mnoha dalších zemí včetně Československa.

GULAG SI VIRTUÁLNĚ PROJDĚTE TADY

Autor projektu, občanské sdružení Gulag.cz, se zabývá fenoménem vězeňského systému gulagů v širších souvislostech a propojuje české i zahraniční aktivity na tomto poli. Kromě virtuálního muzea stojí i za dalšími projekty a klade si za cíl sdílet a šířit informace o sovětských táborech a vším, co s nimi souvisí.

Virtuální muzeum nabízí zatím prohlídku strážní věže, vězeňského baráku, samotky, truhlárny, administrativní budovy, kotců pro psy a lokomotivy na opuštěné železnici. Kompletní verze muzea obsahující celou řadu dalších záběrů (různé typy vězeňských baráků, nemocnice, jídelna, dílny atd. – dohromady 150 panoramatických záběrů) společně s modelem tábora a detailním popisem nalezených předmětů a dokumentů se dále připravuje a rozšiřuje.

Text: RD

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama