Pijete mléko a nemáte střevní problémy? Tak to patříte k pouhým 35 % šťastlivců

Máte alergii na mléko? Strávit mléko totiž není normální.
Máte rádi mléko?
Máte rádi mléko?
pixabay.com

reklama

Lidé a historie mléka

Na první pohled vypadá logicky, že první zemědělci, kterým se podařilo domestikovat tury, byli zároveň prvními lidmi, kteří se dostali ke zdroji mléka. K domestikaci došlo na Předním východě před necelými 10 000 lety, což koresponduje s prudkým rozvojem zemědělství v tamní oblasti. Ovšem lidské tělo nebylo na konzumaci mléka připravené, a tak těm, kdož se po příkladu savčích mláďat rozhodli pro přímou konzumaci mléka, způsobovalo nepříjemné střevní obtíže. Není totiž běžné, že by lidské tělo bezproblémově přijímalo mléčný sacharid – laktózu. Malé děti mají enzym laktázu, který jim pomáhá štěpit laktózu. Ostatně lidské miminko, ostatně jako každé savčí mládě, musí umět zpracovávat mateřské mléko. Většina dospělé populace tuto schopnost nemá. Záhy se objevily způsoby, jak množství laktózy ve výrobku snížit, stačí mléko přeměnit v jogurt nebo sýr. Přesto alergie na mléko zůstává.

Výhoda genetické dědičnosti

Za to, že my Evropané v naprosté většině nemáme s mlékem problém, může genetická mutace, která nám zajišťuje schopnost trávit laktózu i v dospělém věku. Po rozšíření zemědělství z Blízkého východu k nám se tato v podstatě evropská záležitost ukázala být nesmírně užitečná. Genetická studie provedená roku 2004 ukázala, že lidé s mutací umožňující trávení mléka měli o 19 % potomků více než ti bez mutace. Pak už jen stačila dostatečně dlouhá doba, aby se vlastnost děděná z generace na generaci rozšířila po celém kontinentu.

Genetické dědictví, které si neseme v buňkách a které nám zajišťuje schopnost trávení mléka, nás v rámci lidské populace činí v tomto směru poměrně výjimečnými. „Schopnost trávit laktózu má méně než 40 % současné populace obyvatel Řecka a Turecka, zatímco v Británii a Skandinávii více než 90 % dospělých,“ píše Jan Turek v časopise Vesmír v příspěvku Proč je nám máslo drahé. Ve věku 7–8 let už zdaleka není úplné trávení laktózy běžné. V tomto stáří, tedy vlastně  mládí, to zvládá  průměrně jen 35 % lidí. Snadno se každý dopočítá, že 65 % obyvatel Země má s mlékem problém. Střevní a nepříjemný. 

Text: Topi Pigula

reklama

reklama