Největší úkol naší generace: zastavit globální oteplování. Souhlasíte?

Podle NASA, OSN a dalších velkých organizací nestojí před lidstvem palčivější problém než globální změna klimatu...
Svět se potápí
Svět se potápí

reklama

Rychlejší a rozsáhlejší postup proti produkci skleníkových plynů jako viníků globálního oteplování požaduje zpráva, kterou připravil Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC), iniciovaný OSN. Přechod od fosilních paliv k nízkouhlíkové energetice, například větrné, solární či jaderné energii, je přitom i cenově dostupný. Ubere ze světového hospodářského růstu jen asi 0,06 procentního bodu ročně. Vyplývá to podle agentury Reuters ze studie, která vznikla jako výsledek práce více než tisícovky odborníků a která dnes byla zveřejněna v Berlíně.

"Máme okno příležitosti (ke změnám za umírněné náklady) pro příští dekádu, maximálně pro dvě další desetiletí," usoudil spolupředsedající panelu, německý vědec Ottmar Edenhofer. "Neříkám, že to bude zadarmo, že klimatická politika bude jako bezplatný oběd, ale je to oběd, který stojí za to si koupit," poznamenal.

Zpráva IPCC je hlavním vodítkem pro vlády při přípravě nové dohody o snižování emisí skleníkových plynů, která má být schválena v roce 2015 na konferenci v Paříži a vstoupit v platnost má v roce 2020. Cílem je snížit globální oteplování, které má podle mezivládního panelu na svědomí především člověk.

Mongolský bojovník

Globální změny klimatu přejí diktátorům a světovládcům

Vlády ve snaze vyvarovat se ještě větších vln veder, záplav, sucha či stoupajících hladin oceánů a moří, které IPCC připisuje oteplování způsobenému lidskou činností, přislíbily omezit globální oteplování pod dva stupně Celsia. Ale produkce skleníkových plynů stále roste, tažena hospodářským růstem Číny.

Stručnější shrnutí zprávy podle agentury AFP upozorňuje, že světová produkce skleníkových plynů se zrychluje: z ročního růstu o 1,2 procenta v období let 1970 až 2000 na 2,2 procenta v dekádě 2000 až 2010. Krize, která vypukla v letech 2007 a 2008, emise skleníkových plynů dočasně snížila, ale celkovou tendenci nezměnila. Na přírůstku emisí v letech 1970 až 2010 se skoro ze čtyř pětin podílelo spalování fosilních paliv a průmysl. Bez nových opatření k omezení skleníkových plynů stoupne v roce 2100 teplota na Zemi o 3,7 až 4,8 stupně Celsia.

Plán je hotov. Problém: nikdo s ním nesouhlasí

Scénáře, narýsované IPCC, počítají s tím, že produkce skleníkových plynů by měla brzy dosáhnout vrcholu a k roku 2050 klesnout o 40 až 70 procent oproti stavu z roku 2010 a k roku 2100 se blížit nule, pokud má být cíl dodržen. Jde ovšem o mnohem větší snižování emisí, než většina vlád předpokládá.

Berlínská zpráva je poslední z trojice materiálů IPCC věnovaných příčinám, důsledkům a řešením klimatických změn. První zpráva byla zveřejněna loni v září ve Stockholmu a za "dominantní příčinu" globálního oteplování označila lidstvo. Druhá zpráva, oznámená koncem března z Jokohamy, důrazně upozornila na to, že globální oteplování a s ním spojené klimatické změny představují pro lidstvo zcela nový stupeň rizika v řadě oblastí.

ČTK

Jablka ztrácí křupavost

Nečekané: Jablka ztrácejí kvůli globálnímu oteplování křupavost

Do konce století se může z roztáté půdy uvolnit stejné množství uhlíku, jako kdyby se odlesnila celá planeta.

Je pozdě. S globálním oteplováním se nedá nic dělat, tvrdí vědci

reklama

reklama