Jaké tajemství skrývá tetování egyptských mumií?

Díky moderním technologiím byla odhalena tetování starověkých egyptských mumií, která doposud zůstávala badatelům skryta.
Je tato mumie tetovaná?
Je tato mumie tetovaná?
pixabay.com

reklama

Tetované mumie nejen z Deir el-Medina

V pátek 22. listopadu tohoto roku se konala výroční konference American Schools of Oriental Research, na níž vystoupila i archeoložka Anne Augustin z University of Missouri v St. Louis a podala rozsáhlou zprávu o svém výzkumu nově nalezených egyptských mumií na nalezišti v Deir el-Medina, jejichž stáří bylo datováno do doby před 3000 lety. Byť jejich totožnost není zatím známa, je pravděpodobné, že o výzdobu jejich hrobek se postarali stejní řemeslnicí a dělníci, kteří pracovali i v nedalekém Údolí králů (Vádí el-Mulúk).  

Nálezy v Deir el-Medina jsou velmi vzácné a unikátní,“ popisuje Anne Augustin výsledky svého bádání a dodává: „Doposud jsme měli možnost studovat pouze třináct starověkých mumií, na jejichž tělech bylo přítomno nějaké tetování. Náš nález dalších sedmi mumifikovaných těl, které jsme studovali mimo jiné i formou infračervené fotografie, poukázalo na doposud neznámé formy a vzory tetování v oblasti očí, kříže a dalších částí těla.“

Výzkum Anne Augustin probíhal na nalezišti Deir el-Medina v úzké spolupráci s kolegy z French Institute of Oriental Archaeology v letech 2016 až 2019. „Bylo pro nás velkým dobrodružstvím a překvapením odkývat starověké hrobky a díky infračervené fotografii objevovat skrytá tetování na tělech mumií. Při použití běžné zobrazovací techniky nebylo toto tetování zřetelné. Objevili jsme tak dosud nepopsané vzory tetování,“ popisuje Anne Augustin výsledky výzkumu.

První, kdo použil metodu infračervené fotografie při studiu mumií, byl Renée Friedman z Univesity of Oxford v Anglii při studiu jedné mužské a jedné ženské mumie staré přibližně 5100 let v Britském muzeu v Londýně. Další mumie, na niž byla aplikována tato metoda, bylo tělo Ötziho nalezené v italských Alpách, jehož stáří se odhaduje na 5250 let. Celkem tak bylo do dnešních dob zkoumáno dvanáct ženských a jedna mužská mumie.

Jak je s mumiemi z Deir el-Medina?

Vraťme se ale k unikátnímu nálezu v Deir el-Medina. Zdejších sedm nalezených tetovaných mumií patří pouze ženám. „Tento nález do značné míry zpochybňuje naši představu o významu starověkého tetování,“ vysvětluje Anne Augustin a dále rozvíjí svou myšlenku: „Doposud jsme předpokládali, že ženské tetování mělo ve starověku vztah hlavně k sexualitě a ženské plodnosti. Náš výzkum však tuto domněnku zpochybňuje a spíše naznačuje, že význam tetování můžeme hledat hlavně v rolích, které dané ženy zastávaly v tehdejší společnosti. Jednalo se nejspíš o kněžky nebo léčitelky.“   

Určit jednotlivé tvary a vzory tetování je po takové době vzhledem ke stavu těl velmi obtížné,“ říká Anne Augustin a zároveň dodává: „Přesto jsme postupně nalezli na 30 tetování na různých částech ženského těla. Zvláště zajímavé jsou pak křížové tvary umístěné na pažích. Ty jsme nenašli nikde jinde. Některá tetování vypadají jako hieroglyfy používané ve staroegyptském písmu. Zdá se tedy pravděpodobné, že tetování nalezené na těle těchto žen má náboženský význam. Na těle jiném jsou patrné symboly lidského oka a paviána, které jsou tradičně spojovány s ochrannou funkcí.

O tradici tetování ve starém Egyptě toho víme stále jen velmi málo,“ říká egyptolog Kerry Muhlestein z Brigham Young University v Provo v Utahu a dodává: „Každý takový objev přináší nová a překvapivá zjištění a poznání. Věřím, že další výzkum pomůže najít odpovědi na doposud nezodpovězené otázky a objasní mnohé z historie lidstva.“

Text: David Hainall

reklama

reklama