Jak vypadají otroci 21. století? A kolik je mezi nimi Čechů?

Češi se čím dál častěji stávají oběťmi moderních otrokářů...
Otrok 21. století
Otrok 21. století

reklama

Každý rok se ve světě stane obětí moderního otroctví kolem 35 milionů lidí! V roce 2014 se oproti roku 2013 zvýšil počet obětí meziročně přibližně o třetinu...

Zisky z této nelegální činnosti přesahují každý rok 150 miliard amerických dolarů. Bohužel se nejedná jen o problém rozvojových zemí, potýká se s ním třeba i Velká Británie nebo Česko. Počet případů obchodování s lidmi mezi těmito zeměmi v poslední době narůstá. Česká republika je v první desítce pomyslného žebříčku řazeného podle původu obětí – vedle například Rumunska, Polska, Albánie nebo Nigérie. Řešením je prevence a intenzivní mezinárodní spolupráce při řešení jednotlivých případů. Během konference organizované Ministerstvem vnitra ČR a Britským velvyslanectvím v Praze ve dnech 23.–24. března se na tom shodli experti obou zemí na tuto problematiku.

Jak vypadá otrok 21. století?

Pro Británii je moderní otroctví velmi závažným problémem. Jak uvádí studie britského ministerstva vnitra, v zemi pobývá pravděpodobně kolem třinácti tisíc „moderních otroků“. „Moderní otroctví a boj proti němu je jednou z hlavních priorit vlády Spojeného království. V listopadu 2014 jsme zahájili novou strategii, která by měla pomoci proti modernímu otroctví bojovat. Intenzivně spolupracujeme se zeměmi, z nichž je příliv moderních otroků největší. Tato konference je jen jedním z příkladů takové spolupráce,“ říká britská velvyslankyně v Praze Jan Thompson.

„V nejbližší době by měl britský parlament schválit nový zákon, který se problematice obchodování s lidmi věnuje. Jedná se o tzv. Modern Slavery Act. Zákon prohlubuje a zlepšuje efektivitu prevence a potírání obchodování s lidmi. V mimořádných případech umožňuje soudcům uložit pachatelům i doživotní trest,” dodává Jan Thompson.

Česko, země otroků?

Českých obětí moderního otroctví v Británii jsou zatím řádově desítky, jejich počet však rok od roku stoupá. Proto ani česká strana nebere tuto problematiku na lehkou váhu. „Pochopení systému v jednotlivých zemích a spolupráce při objasňování případů a ochraně obětí po jejich návratu zpět do Česka je pro zlepšení situace zcela zásadní,“ říká Jiří Nováček, první náměstek ministra vnitra. „Proto jsme do Prahy pozvali naše britské kolegy, abychom s nimi mohli probrat objasňování jednotlivých případů a řekli si, jak si můžeme vzájemně pomoci. Přijeli policisté, soudci, právníci i lidé z neziskových organizací, kteří se problémem dlouhodobě zabývají.“

Formy moderního otroctví se různí, a i zde se objevují nové trendy. Patrný je odklon od sexuálního vykořisťování (byť to je stále nejčastější forma). Čím dál více lidí se stává obětí pracovního vykořisťování, časté jsou i případy podvodných sňatků nebo zneužívání sociálních dávek. U posledního zmíněného pachatelé zaregistrují oběť u britských úřadů a na její jméno následně čerpají sociální dávky. Může se jednat o přídavky na děti, na bydlení nebo třeba na automobil v případě handicapovaných osob. V případě, že se na podvodné jednání přijde, je obviněn právě člověk, na jehož jméno se dávky neoprávněně čerpaly. Tyto osoby však mnohdy peníze nikdy neuvidí.

Pachatelé rovněž mnohem častěji používají různých lstí, aby dosáhli svých cílů. Slibují svým obětem peníze, bydlení, nový život. Oběti obchodování jsou často lidé v tíživé sociální situaci, například bezdomovci, lidé drogové závislí nebo handicapovaní.

reklama

reklama