Islám v Americe: Muslimové se dostali do Ameriky dřív, než vůbec vzniklo hnutí protestantů

Protestanti varují před nástupem muslimů. Ale islám byl v Americe dříve.
Islámský student - nestuduje jen korán
Islámský student - nestuduje jen korán
pixabay.com

reklama

Jedním z pocitů, který mění tvář moderních Spojených států, je stále více vnímané ohrožení „původních Američanů“. Je tak chápána skupina definovaná především bílou barvou pokožky a protestantským vyznáním – často se k ní přidává i úpadek hodnot mužství. Tato tradice vychází ze skupiny, která významně kolonizovala území USA, říká se jí Otcové zakladatelé.

Bílá menšina?

O tom, zda se bílí protestantští muži stávají menšinou, se dá dlouze diskutovat – a zřejmě je na ní hodně pravdy. Ale důležitým faktem je, že tato skupina rozhodně nebyla v USA první hned po indiánech. Dokonce i muslimové, kteří jsou dnes považováni za cizorodou skupinu, se na území USA ocitli dříve než protestanti. Dá se to dokázat velmi snadno: v době, kdy už v Americe žila spousta muslimů, ještě ani žádní protestanti neexistovali…

O prvních opravdu věřících islám vyznávajících lidech, kteří doputovali do Nového světa, máme důkazy jen o pár let později. Roku 1503 totiž guvernér Hispanioly napsat královně Isabele dopis, v němž prosil o zastavení dovozu muslimských otroků ze západní Afriky. Podle něj byli příčinou skandálů mezi indiány a také opakovaně utíkali svým majitelům. 

Muslimové se bouří

Také vůbec první americké povstání otroků bylo spojené s islámem. Na Vánoce roku 1522 došlo na Hispaniole ke vzpouře asi dvacítky otroků, kteří začali vraždit své pány. Guvernér popsal, že většina otroků byli Wolofové, senegambijští černoši, kteří z velké části přijali islám (ne vždy úplně dobrovolně, nutno dodat) již v 11. století. 
Na rozdíl od většiny ostatních otroků (i jejich otrokářských pánů) to byli lidé, kteří uměli psát, takže se také snadněji organizovali. Od roku 1522 vyhlásilo Španělsko během padesáti let celkem pět zákazů dovozu muslimských otroků. Historie tedy mluví jasně: muslimové se dostali do Ameriky o sto let dříve, než Virginia Company založila Jamestown a století a půl předtím, než puritáni založili roku 1630 svou kolonii Massachusetts Bay. 

Svobodní muslimové

Zatím jsme psali jen o otrocích, ale řada muslimů žila v Americe i jako svobodní muži a ženy. Bylo jich málo, neměli na chod země a její vývoj velký vliv – ale existovali a také oni patřili do pestré mozaiky, která dala vzniknout Americe. Jenže dějiny, které psaly především univerzity v Bostonu a jeho okolí na ně zapomněli stejně jako třeba na japonské samuraje, kteří žili a bojovali v Americe v době konkvisty. 
Roku 1527 se dostal na Floridu jistý Mustafa Zemourri, arabský muslim pocházející z území dnešního Maroka. Do Ameriky se dostal jako otrok v rámci nechvalně proslavené tragické expedice Pánfila de Nárvaeze. Zemourri přežil a začal v Novém světě žít jako svobodný muž: cestoval napříč Amerikou od Mexického zálivu až na dnešní Jihozápad USA, ale pronikl i do Mezoameriky. Stal se z něj respektovaný mastičkář, který dokázal využít vědeckého náskoku, který tehdy arabský svět v medicíně ještě měl před Západem. 

První americký pioneer – byl vyznavač islámu

Tento příběh popsal jeden ze čtyř přeživších de Nárvaezovy expedice, Španěl Cabeza de Vaca. Podle něj to byl právě Zemourri, který umožnil, aby ostatní dostali šanci a vlastně zbytek expedice zachránil: „Byl to ten černoch, kdo mluvil vždy s domorodci,“ uvedl de Vaca ve svých vzpomínkách – mimo jiné první evropské knize vydané v Americe.  

Když se člověk podívá na to, kudy musel Zemourri projít, musí mu být jasné, že tento muž musel vidět z dnešního území Spojených států mnohem více než slavní Otcové zakladatelé – vlastně zřejmě víc než oni všichni dohromady. Zemourri v podstatě symbolizuje podnikavého a dobrodružného ducha objevování Ameriky mnohem více než spousta dnes mnohem slavnějších bílých protestantů, kteří si říkali pioneers.

Text: Martin Kolář


 

reklama

reklama