Hitlerova pěstírna nacistů – Program Lebensborn

Program Lebensborn měl zajistit dostatek nacistů pro třetí říši. Jedna z chovných stanic byla i v Česku. Český zámek sloužil jako nacistický hampejz a inseminační stanice.
Nacistické modroočky - ideál programu Lebensborn
Nacistické modroočky - ideál programu Lebensborn
pixabay.com

reklama

Proč bylo potřeba Němců? Část mužské německé populace zůstala ležet na bitevních polích první světové války, a jakmile vypukla válka druhá, německým plánovačům začalo docházet, že budou potřebovat víc mužů.

Nahota na titulce

Nedostatek mužů, respektive nedostatek Němců, se v rámci Hitlerovy doktríny měl mimo jiné zmenšit motivací německých žen k vyšší porodnosti. V praxi to znamenalo, že ženy – zasloužilé matky – dostávaly podle počtu dětí Čestné kříže. Nositelka bronzového kříže měla za sebou pět potomků, stříbrný kříž znamenal šest dětí a zlatý sedm a více. A pokud se žena rozhodla dát Německu za svůj život více než jedenáct potomků, měla právo na zlatý kříž lemovaný brilianty.

Samozřejmě se muselo jednat o „správné Němky“, pokud by větší počet dětí měla Židovka, bezesporu by se o ní psalo v nechutných konotacích. V Německu se rozmáhal naturismus a trh s pornografií, nahota nebyla jen tolerovaná, ale jak ukazuje nejedna titulní fotografie časopisu Licht-Land (v trafice za 50 feniků), tak přímo podporovaná.

Nahota v nacistickém časopisu Licht Land
Autor: archiv Nahota v nacistickém časopisu Licht Land

Lebensborn – pramen života

Nacisté, i když se k tomu oficiálně nehlásili, podporovali prostituci, která měla „ulevit“ vojákům na dovolené i podnítit „pracovní morálku“ v koncentračních táborech. Program Lebensborn (Pramen života), odstartoval v roce 1935, byl ale o něčem jiném než o pouhopouhé "úlevě" od sexuálního přetlaku. Jeho cílem bylo „přečíslit“ neárijce a zalidnit třetí říši podle nacistické rasistické teorie čistokrevnými nadlidmi vyvolené rasy. Aby náhodou nedošlo k „zaplevelení“ v rámci plánovaného programu, museli muži dokládat svou rodovou linii až dvě století nazpátek.

Samozřejmostí musel být nejen předem odsouhlasený vizuální standard, ale i správný přístup k Říši. „Příslušníci SS prováděli v určených střediscích s vybranými ženami a dívkami z mládežnických organizací určených pro plození Árijců doslova orgie. Velmi často plnila tento úkol děvčata ze Svazu německých dívek – Bund Deutscher Mädel. Samozřejmě, že tyto dívky musely být světlovlasé a modrooké.

Křest dětí narozených v rámci programu Lebensborn
Autor: Bundesarchiv Bild 146-1969-062A-58 Křest dětí narozených v rámci programu Lebensborn

Vybraní muži v rolích plemenných hřebců si užili rozkoší, následně se ale na ně nevztahovala žádná otcovská povinnost. Naopak, o děti se měla starat Říše. Otcem, respektive nosičem spermatu ve jménu Říše, se nemohl stát jen tak někdo. Norimberské rasové zákony vytlačily Židy na okraj německé společnosti, nacisté je odsouvali na východ do Polska, Běloruska či částí obsazeného Sovětského svazu a naopak z anektovaných území unášeli stovky tisíc dětí na převýchovu. Do převýchovného programu se dostaly i děti popravených rodičů, mimo jiné i děti z Lidic. 

Množírna ve Veltrusech

I v Protektorátu Čechy a Morava se najde místo těsně spojené s programem Lebensborn, který podléhal přímo Heinrichu Himmlerovi. Kolik se v rámci tohoto programu narodilo dětí, se přesně neví – literární údaje se liší podle toho, jak moc se daný autor snažil problém zastřít, s jakými pracoval prameny, či naopak jak moc své odhady nadhodnotil. Podle některých zdrojů se v letech 1941–1945 se v domech Lebensbornu narodilo až 40 000 dětí.

Vyhcovatelka pečuje o děti v jedné ze základen programu Lebensborn
Autor: Bundesarchiv Bild 146-1973-010-11 Vyhcovatelka pečuje o děti v jedné ze základen programu Lebensborn

Zámek ve Veltrusech se ve své době stal místem „odpočinku“ vybraných nacistů, který trávili ve společnosti dívek ve věku 17–25 let. Dny byly zasvěcené navázání družné atmosféry, hrám a noci sexu. Muži odjížděli, ženy zůstávaly do doby, než se potvrdilo jejich těhotenství. Veltrusy nesloužily jako porodnice, dívky odjížděly do domů Lebensbornu, kde jim byla nemluvňata odebírána. 

Zatímco interrupce u německých žen nepřicházela v úvahu, u žen neněmeckého původu, ať už to byly Židovky, Romky nebo Slovanky, byla podporována, či dokonce nařizována. Jak dopadly Hitlerovy sny o Třetí říší či sociální politika, je všeobecně známo. 
 

reklama

reklama