Fenomén: Starověká pornografie odhaluje soukromé neřesti našich prapředků

Pornografie, historie stará nejméně 4000 let - co vypovídá o nejstarších civilizacích?
Kámasutra, sochy
Kámasutra, sochy

reklama

Kdo si myslí, že pornografie je jevem moderní doby souvisejícím s uvolněním sexuálních zvyklostí a se stále intenzivnějším používáním internetu, měl by svůj názor přehodnotit. Jde pravděpodobně o historii velmi dávnou, napsal italský týdeník L'Espresso.

Starověká pornografie

Nedávno list The Times of Israel informoval o nálezu dvou hliněných destiček, tak malých, že je můžete vzít do ruky, na nichž je podrobně zachyceno sexuální chování jednoho páru. Nález pochází z počátku druhého tisíciletí před Kristem, z doby staré babylonské říše, kdy byly takové destičky vyráběny masově a kdy byly velmi populární, včetně těch, které znázorňovaly pohlavní styk. Hovoříme o vzácných příkladech erotického umění pocházejícího z pásu území mezi Tigridem a Eufratem, které ukazují otevřenost v sexuálním chování, jež silně kontrastuje s aktuální představou o sexu na Blízkém východě. Je to další příklad toho, jak historické a náboženské fenomény ovlivňují sexuální chování.

První destička znázorňuje stojícího muže, který proniká do ženy. Na druhé jsou muž a žena v podobné pozici, muž přitom pije pohár vína a žena usrkává pivo ze džbánu stéblem. Podle historiků nebylo pití pravděpodobně pouhou součástí sexuálních praktik té doby, ale mělo ještě druhý význam symbolizující praxi vzájemného orálního styku mezi partnery.

Babyloňané měli o sexu poměrně výstřední představy. Hliněné destičky pocházející z Mezopotámie představují různé sexuální pozice a jsou bohatým materiálem o sexuálním chování, jenž o zhruba 1500 let předchází indické Kámasútře.

Pornografie, ale bez fantazie

Babylonská erotická zobrazení však nejsou tak detailní jako Kámasútra. Podle historiků by se mohlo jednat o scény z análního pohlavního styku, který byl mezi partnery velmi populární jako antikoncepční metoda předtím, než byly vynalezeny lepší.

Žena a chobotnice

Sex lidí s chobotnicemi: tak to je tradiční japonské umění

Tento typ destiček byl nalezen na nejrůznějších místech včetně chrámů, hrobek a soukromých domů, a proto je obtížné specifikovat jejich využití. Některé se našly na místech, kde byly přístupné mužům, ženám i dětem. Někteří historici soudí, že sloužily jako votivní předměty k uctívání bohyně lásky Ištar, jiní se domnívají, že to mohly být amulety používané na ochranu před zlými duchy. Podle třetí hypotézy jde prostě o ilustrace zobrazující scény z prostředí prostituce či manželského pohlavního styku. Další teorie předpokládá, že jde o erotický materiál, jakousi primitivní verzi časopisu Playboy.

Rozhodně však je jisté, že sexualita byla výraznou součástí umění a literatury starých Sumerů a Babyloňanů, především v období od konce třetího tisíciletí do počátku druhého tisíciletí před Kristem.

Již před 4000 lety existovaly značné rozdíly ve způsobu, jakým byla sexualita představována a prožívána: nedaleké izraelitské a kanaánské kultury, které tu byly ve stejné době, například ve srovnání s Babyloňany znázorňovaly sex mnohem méně otevřeně.

Nicméně zeměpisná poloha, kultura a náboženství vždy rozhodujícím způsobem ovlivňovaly hodnoty a chování na poli sexuality.

ČTK

Homosexuální muž

Dá se poznat homosexualita podle obličeje?

reklama

reklama