Bydlení ve středověku: Jedna postel pro rodinu versus nekonečné sály hradů

Éra středověku je plná skutečností, v nichž bychom se dnes jen těžko učili žít. Propastné rozdíly najdeme ve srovnání se současností v úrovni tehdejší hygieny i v oblasti bydlení, jež se stejně jako ostatní dvě kategorie výrazně lišilo u společensky výše postavených pánů a naopak obyčejného lidu.
Bodiam castle, East Sussex
Bodiam castle, East Sussex
CC BY-SA 3.0

reklama

Vrcholná gotika nebyla jen o účelnosti, znala a ctila také estetický vjem. Nábytek už nebyl jen pro užitek, ale řada kusů se stávala doslova uměleckým dílem. Truhláři hojně spolupracovali s řezbáři a kováři, kteří jednotlivé kusy nábytku zdobili. Panstvo si v této době zakládalo na přepychu a rádo se obklopovalo hezky vypadajícími věcmi. V kontrastu s tím stojí jednoduché a ryze funkční domy chudých.

Přepych na hradě, nouze v podhradí

Za základní stavební materiály platilo ve středověku dřevo a kámen. Některé velkolepé stavby jako například katedrály byly budovány z dobře opracovatelného pískovce. Ve stínu monumentálních sakrálních staveb vznikaly skromné příbytky poddaných. Ti žili se svými rodinami často doslova na jedné hromadě.

Středověké rodiny bývaly mnohočetné a kapacita chudinských a vesnických domů s přilehlými prostorami se musela rozdělit nejen mezi lidské obyvatele, přístřeší potřebovalo i zvířectvo. Obyčejný vesnický domek by se do některých velkolepých hradních sálů vešel se svojí nepříliš rozlehlou plochou i několikrát.

Vesnické domy vytápěly pece zabírající značnou část prostoru jizby. Kolem pecí kmitaly hospodyňky. V hradech mezitím plápolal oheň v krbech. Právě oheň byl po setmění jediným zdrojem světla, a tak ve srovnání s dneškem by se nám uličky i vnitřní prostory budov zdály neobyčejně tmavé.

Fotbalový míč - ilustrační foto

Jak vypadal fotbal ve středověku?

Král není kmán ani v posteli... 

Úroveň bydlení krále a jeho poddaných je nesrovnatelná, ale ukažme si některé kontrasty, které se dotýkaly (ne)pohodlí každodenního života. Začneme spánkem – jednou ze základních lidských potřeb.

Ve středověkých domovech poddaných neexistovalo, aby měl každý člen rodiny svoji postel. V jedné posteli, zasunuté obvykle ke zdi do výklenku, spalo tolik rodinných příslušníků, kolik se do ní vešlo – zkrátka celá rodina. Další se mohli vyspat třeba na jednoduchých a jistě velmi nepohodlných dřevěných lavicích, které kromě sezení běžně sloužily i tomuto účelu.

Naproti tomu král si hověl v posteli s nebesy, která se na noc obvykle zatahovala. Poblíž mu byli neustále k službám sloužící pro případ, že by během noci něco potřeboval, nebo kdyby snad byl dokonce jakkoliv ohrožen.

... ani na toaletě...

Také vykonání další ze základních potřeb bylo pro středověké poddané celkem bojovkou. K dispozici měli pouze suchý záchod na dvoře, případně si mohli odskočit na hromadu hnoje nebo do volné přírody. Také se v historii praví cosi o používání nočníků. Jejich obsah se prý ve středověku vyléval z oken přímo na ulici.

Na hradech byla toaleta vyřešena podstatně přívětivěji. Králové využívali kromě nočníků i tzv. prevét, tedy záchod umístěný v kamenných výklencích. Odpad z prevétu končil v hradním příkopu nebo u hradní zdi.

Sedíc na míse

Všichni to děláme špatně! Sezení na záchodě nám ničí zdraví – totálně

Kde se vrátit do středověku

Jak jsme zmínili na začátku, středověká společnost už dbala kromě funkčnosti nábytku a vybavení také na vizuální dojem, tedy alespoň vyšší společnost. Král Karel IV. samozřejmě nebyl výjimkou. Také s ohledem na mládí strávené v zahraničí nechyběl jeho sídlům vkus a přepych hodný římského císaře.

Měl v oblibě především umělecká díla. Za příklad může sloužit hrad Karlštejn, kde byl v císařském paláci tzv. Lucemburský rodokmen od Mikuláše Wurmsera ze Štrasburku, kaple sv. Mikuláše byla vyzdobena scénou se zázrakem s prstem sv. Mikuláše. Zejména kaple sv. Kříže byla nádherně vyzdobena obrazy Mistra Theodorika a jeho dílny,“ uvedl docent Jan Royt z Univerzity Karlovy.

Text. Czech Tourism

reklama

reklama