Amazonky existovaly: kouřily marihuanu, byly potetované a chlapy milovaly

Xena, Brienne ze Hry o trůny a další popkulturní bojovnice - Amazonky - opravdu mají reálný základ v dějinách.
Amazonka z fantasy
Amazonka z fantasy

reklama

Mytologické Amazonky

Tyto ženy se objevovaly v dílech celé řady antických autorů – jak v legendách, tak v historických knihách. Ale až donedávna neměli historici sebemenší důkaz o tom, zda opravdu existovaly. Ještě před pár lety se tedy suverénně tvrdilo, že jde pouze o projev divoké sexuální fantazie starověkých autorů…

Podle nejnovějších archeologických a historických objevů ale Amazonky existovaly – a o jejich pozoruhodné kultuře toho dokonce víme docela hodně. Americká historička Adrienne Mayorová vydala obsáhlou knihu na toto téma a v ní tvrdí, že mnoho znaků, které bývají Amazonkám přisuzovány, velmi přesně odpovídá ženám Skythů.

Archeologické nálezy totiž prokázaly, že velké množství nalezených skythských koster zle posekaných z bitev, patřilo právě ženám. Archeologové upozorňují, že mohutně stavěné ženy měly prakticky stejná zranění jako muži – bodné i sečné rány, různou měrou zahojené. Nemohly tedy zemřít při nějakém masakru, ale musely tato zranění získávat v průběhu celého života. A kde jinde než v bitvách…

Skythové byli obávaní kočovníci, kteří se rychle pohybovali na koních a bojovali nejčastěji luky – a mýtické Amazonky v řeckých bájích se také často ozbrojovaly luky. Navíc si měly odřezávat pravé ňadro, aby se jim lépe napínala tětiva – něco takového ale archeologické výzkumy vyloučily, žádná taková zranění na mrtvých nebyla nalezena.

Zato byly skythské Amazonky bezesporu velmi pečlivě potetované. U řady mrtvých totiž byly nalezeny tetovací soupravy, pomocí nichž si zřejmě muži i ženy vytvářeli na tělech složité obrazce. Ještě pozoruhodnějším nálezem jsou soupravy na kouření marihuany, jež byly objeveny u mnoha skythských mrtvol.

Starověké lesbičky?

Pro mnoho dnešních mužů i feministických aktivistek se Amazonky staly symbolem pro lesbičky. Ale ve starověkých pramenech ani v archeologických nálezech po něčem takovém nenajdeme ani stopu. S touto myšlenkou přišlo až romantické 19. století, které Amazonkám přiřadilo řadu vlastností, které byly zcela nehistorické.

O roli skythských žen toho víme zatím jen příliš málo, aby se dal obraz Amazonky vytvořit lépe, ale rozhodně byly ozbrojené ženy, kvůli tetování prakticky nerozeznatelné od mužů, dost časté. Nejnovější analýzy kosterních pozůstatků pomocí DNA ukazují, že asi třetina skythských žen zemřela stejně jako muži.

Pro Řeky, kde ženy žily ve zcela podřízeném postavení, muselo objevení nájezdnic vyvolat kulturní šok, který se pak projevoval ještě další stovky let…

ZAJÍMÁ VÁS STAROVĚK? ČTĚTE VÍC!

Spartacus Vengeance

Nově objevená gladiátorská škola odhalila pravdu o zabijácích starověku

 

Kámasutra, sochy

Fenomén: Starověká pornografie odhaluje soukromé neřesti našich prapředků

 

 

Oko slona

Přepište dějiny! Genetika vysvětlila zmatek ve starověké bitvě

reklama

reklama