1500 let stará mozaika objevena při kopání kabelů

Kde se v Jeruzalémě kopne, tam se najde kus historie.
Jeruzalém
Jeruzalém
Berthold Werner

V historickém jádru Jeruzaléma byla během instalace komunikačních kabelů nalezena 1500 let stará byzantská mozaika s řeckým písmem. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Text na mozaice zmiňuje císaře Justiniána I. a Konstantina, jenž byl opatem v jeruzalémském kostele, který císař založil. Archeologové doufají, že jim mozaika pomůže lépe pochopit další budovy v Jeruzalémě, které nechal Justinián I. postavit.

"Nejpobožnější římský císař Flavius Justinián a nejvíce Boha milující opat Konstantin postavili budovu, ve které (tato mozaika) leží, během 14. indikce," stojí v textu.

Indikce je starou metodou počítání let, která se používala kvůli daním. Podle archeologů byla mozaika vytvořena kolem roku 550 našeho letopočtu.

Justinián I. byl jedním z nejvýznamnějších panovníků Byzantské říše. V roce 543 v Jeruzalémě založil klášter Nea, který byl v té době největším v Jeruzalémě a patřil i k nejmohutnějším v celé Západořímské říši.

"Skutečnost, že text přežil, je archeologický zázrak," uvedl David Gellman, který stál v čele týmu, jenž mozaiku vykopal. "Každý archeolog si přeje najít vykopávku, na níž je písmo, které je navíc takto zachovalé, "dodal.

Mozaika se podle archeologů nacházela v budově u Damašské brány a sloužila jako ubytovna pro poutníky. Nález byl přemístěn a je v péči archeologů.

ČTK

reklama