Desatero bezpečného cestování

Když se budete držet těchto rad, vaše dovolená zaručeně dopadne dobře!
Desatero k cestování
Desatero k cestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

1. Ověřte si, zda je cestovní kancelář pojištěna proti úpadku

Každá cestovní kancelář má ze zákona povinnost být pojištěna proti úpadku. Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje klientům cestovní kanceláře informovat se, zda je cestovní kancelář řádně pojištěna pro případ úpadku.

Tři hlavní způsoby předání informací o pojištění cestovní kanceláře jsou:

  1. Webové stránky jednotlivých pojišťoven, kde jsou průběžně uveřejňovány cestovní kanceláře, které mají uzavřené pojistné smlouvy.
  2. Možnost kontroly přímo v prostorách provozovny cestovní kanceláře. Cestovní kancelář je povinna předložit před uzavřením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
  3. Předání dokladu určeného zákazníkovi osvědčujícím zejména informace o uzavřeném pojištění a označení pojišťovny.

 

2. Věnujte pozornost katalogu a cestovní smlouvě

Všímejte si všech informací uvedených ať už v katalogu nebo na internetu. Před samotným podpisem cestovní smlouvy si ji pořádně přečtěte.

3. Znejte přesnou cenu svého zájezdu

Cestovní kancelář vám musí sdělit konečnou cenu zájezdu, platnou v okamžiku podání informace, resp. v okamžiku odpisu smlouvy. Pokud je cena tvořena několika složkami, je nutné uvést aktuální cenu jednotlivých složek.

4. Pojistěte se

Nezapomeňte si před cestou vyřídit zdravotní a cestovní pojištění a připojištění. Nemusí být totiž vždy zahrnuto v ceně zájezdu. Využít můžete i pojištění pro případ stornování zájezdu nebo pojištění odpovědnosti za škodu.

5. Chtějte podrobné informace

Cestovní kancelář vám je povinna 7 dní před odjezdem poskytnout písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro vás důležité a které jí jsou známy.

6. Není hotel jako hotel

Nenechte se mýlit. Tříhvězdičkový hotel v České republice nemusí vybavením a úrovní služeb odpovídat tříhvězdičkovému hotelu v jiné zemi. Informujte se proto u cestovní kanceláře, jaké služby a v jaké kvalitě váš hotel nabízí.

7. Znejte svá práva v případě změn cestovní smlouvy

Pokud je cestovní kancelář z objektivních důvodů nucena změnit podmínky vaší smlouvy před zahájením zájezdu, může vám navrhnout změnu cestovní smlouvy, se kterou můžete buď souhlasit, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Cena zájezdu smí být změněna maximálně 20 dnů před zahájením zájezdu, a to pouze za podmínek stanovených zákonem. Pokud cestovní kancelář zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dní před jeho zahájením, má zákazník právo na 10% z ceny zájezdu jako smluvní pokutu.

Pokud cestovní kancelář po zahájení zájezdu neposkytne zákazníkovy sjednané služby či jejich podstatnou část řádně a včas, musí cestovní kancelář okamžitě provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Pokud pokračování zájezdu nelze provést jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality, než je uvedeno v cestovní smlouvě, je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

Pokud zákazník s náhradním řešením nesouhlasí, musí mu cestovní kancelář vrátit rozdíl v ceně a byla-li součástí zájezdu i doprava, musí jej dopravit zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil.


8. Vězte, na co máte právo v případě zásahu vyšší moci (např. živelné pohromy apod.)

V případě, že je původní zájezd zrušen cestovní kanceláří ještě před jeho zahájením, je cestovní kancelář povinna vrátit vám peníze za váš zaplacený zájezd. Může vám nabídnout jiný alternativní zájezd ve srovnatelné kvalitě. Pokud je cena vašeho nového zájezdu nižší, je cestovní kancelář povinna vám tento rozdíl bez zbytečného odkladu vrátit.

Pokud vyšší moc zasáhne v průběhu vašeho zájezdu je cestovní kancelář povinna poskytnout vám pomoc v nesnázích (např. náhradní ubytování, stravování jak umožňují okolnosti). Pokud taková opatření nelze učinit, cestovní kancelář vás dle okolností a po dohodě s vámi dopraví zpět na místo odjezdu nebo jiné místo návratu.

9. Kdy a jak můžete zájezd reklamovat

Zjistíte-li v místě pobytu, že cestovní kancelář neplní své závazky vyplývající z cestovní smlouvy řádně a včas, můžete bez odkladu uplatnit své právo na reklamaci (u cestovní kanceláře, u jejího delegáta, či jiného zaměstnance cestovní kanceláře). Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu tak, aby byla mohla být co nejdříve sjednána náprava. Doporučujeme také sepsat reklamační protokol podepsaný zástupcem cestovní kanceláře. Pokud nebyly nesrovnalosti oproti smlouvě odstraněny na místě, reklamujte je u cestovní kanceláře nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu.

 

10. Pozor na nekalé či klamavé obchodní praktiky některých společností

Například vyhrajete-li zájezd, ověřte si, co případná výhra obsahuje a co musíte případně doplatit sami.

 

Ale hlavně: Užijte si v pohodě dovolenou a v pořádku se vraťte domů!

Podívejte se také na www.mmr.cz – Cestovní ruch, kde najdete další zajímavé odkazy a kontakty, na které se můžete zaměřit před odjezdem, nebo nás sledujte na Facebooku – Cestování bez starostí


KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
7