Byl výbuch černobylské elektrárny předpovězen už v Bibli? Tato konspirační teorie tvrdí, že ano

Ve Zjevení svatého Jana, poslední knize Nového zákona, je podle známé konspirační teorie předpovězený výbuch jaderné elektrárny v Černobylu.
Jaderné arzenály zatím nikdo nezrušil - na rozdíl od branné výchovy...
Jaderné arzenály zatím nikdo nezrušil - na rozdíl od branné výchovy...
istockphoto.com

reklama

Té hvězdy bylo jméno Pelyněk. Anebo Černobyl?

V roce 1986 došlo na Ukrajině k události, jež poznamenala i politický vývoj a mezi mnohými způsobila nárůst nejrůznějších spekulací a konspiračních teorií. Jedna z nejoblíbenějších se opírá o texty sv. Jana v knize Zjevení. Jednalo se o jadernou katastrofu v Černobylu. Toto neštěstí posílilo tehdejší obavy ze Sovětského svazu jako hlavního představitele totalitní moci na světě, onoho velkého rudého draka se sedmi hlavami a deseti rohy z knihy Zjevení. Jaderná elektrárna získala apokalyptické rysy hvězdy jménem Pelyněk (pelyněk = černobýl), jež má dle Zjevení zamořit třetinu vod.

Ve Zjevení svatého Jana je totiž psáno: „A třetí anděl zatroubil i spadla z nebe hvězda veliká, hořící jako pochodeň, a padla na třetí díl řek a do studnice vod. Té hvězdy bylo jméno Pelyněk, i obrátil se třetí díl vod v pelyněk a mnoho lidí zemřelo od těch vod, neboť zhořkly." Zj 8/ 10, 11.

Podle známého českého záhadologa Zdeňka Patricka lze biblickou hvězdu Pelyněk teoreticky spojovat s objektem vyzařujícím rentgenové záření, neboť v jádru hvězdy probíhají díky dostatečným teplotám a tlakům neřízené termonukleární procesy. Tedy lze ji spojit i s explozí jaderného reaktoru v Černobylu. Pokud navíc uvážíme, že jeden z druhů pelyňku je pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), bylina rostoucí v mírných pásmech Evropy a Asie a na Ukrajině, známé i díky Volyňským Čechům, kteří sem přišli v 19. století, je souvislost mezi biblickou katastrofou a jadernou havárií podle Patricka zřejmá.

I vyšel dým z té studnice

Katastrofa pokračuje v Janově tvrzení: „I vyšel dým z té studnice, jako dým z pece veliké. I zatmělo se slunce i povětří od dýmu té studnice. A z toho dýmu vyšly kobylky na zem, jimž dána moc, jakož mají zemští štíři. Dáno jest jim, ne aby zabíjely, ale trápily za pět měsíců, a aby trápení jejich bylo jako trápení od štíra, když by uštkl člověka.“ Zj 9/ 2, 3.

Takto je dle mnohých konspirátorů v Bibli netechnickým jazykem popisována nemoc z ozáření. A smrtící dýmající nukleární mrak zasáhne Ukrajinu, Bělorusko a vydá se na svoji pouť Evropou. Tisíce lidí je více či méně ozářeno hvězdou zvanou Černobyl?

Černobyl jako numerologická hříčka

Zajímavá je i další oblíbená konspirační teorie, která vychází z numerologie a prokazuje souvislost mezi výbuchem bomby v Hirošimě a černobylskou katastrofou. Fatální chyby při testu v jaderné elektrárně, které vedly až k explozi reaktoru, započaly 25. 4. 1986 večer (jaderný reaktor bouchnul 26. 4. brzy ráno). Pokud toto datum napíšeme pozpátku, dostaneme datum svržení první atomové pumy na Hirošimu – 6. 8. 1945.

Úplná náhoda? Numerologové věří, že nikoliv. Už jen proto, že se obě katastrofy staly pod vlivem mocné „osmičky“, čísla, které mimo jiné vládne světu moci, peněz a politiky. Bomba na Hirošimu byla svržena v osmém měsíci, jaderná elektrárna explodovala 26., což je při sečtení obou čísel osmička.

Pozoruhodný je pohled astrologický. Z horoskopu havárie jednoznačně vyplývá, že je to katastrofa, která se nemusela stát, kdyby nebylo lidské pýchy, chtění a strachu a taky lidské hlouposti.

Text: jik

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama