Zvířata zrychlila svou evoluci – začala bojovat proti oteplování světa, prokázal výzkum

Globální oteplování staví svět před otázku: dokáže se bezprecedentně rychlým změnám klimatu přizpůsobit? Řada živočišných druhů to nedokázala a klimatická změna je vyhubila.
trnucha modroskvrnná - rejnok, který žije navzdory evoluci
trnucha modroskvrnná - rejnok, který žije navzdory evoluci
http://pixabay.com

Zdá se, že evoluce ukazuje své nové zbraně. Nový kanadský výzkum upozornil, že některé druhy ryb se na klimatické změny adaptují – a to přesto, že by se nějak zásadně měnila jejich genetická evoluce. Naznačuje to nejen slabiny evoluční teorie, ale také to, jak málo toho doposud o dlouhodobých evolučních procesech víme.

Kanaďané studovali ryby a paryby, které žijí ve vodách, jež jsou izolované od jiných ekosystémů – v oblastech, které jsou celou tu dobu výrazně teplejší než vody, v nichž tyto ryby žijí normálně. Za tu dobu u nich došlo k velkému množství změn od fyziologických až po vyloženě funkční. Díky nim se ryby dokážou vypořádávat se změnami, které by jinak nepřežily.

DNA nestíhá zapisovat

Nejzajímavější na tom je fakt, že žádná z těchto změn se neprojevila na genetické úrovni, tedy tyto proměny se nezapsaly do DNA zvířat. Všechny se odehrály na tzv. epigenetické úrovni, popsali výzkumníci z University of East Anglia a Dalhousie University v Kanadě.

Právě tímto způsobem, zdá se, jsou organismy schopné rychle reagovat na změny, které se projevují velmi rychle a není možné přizpůsobit se jim přímými změnami DNA. Dr. Lighten, který výzkum vedl, popsal, jak změnám jeho tým rozumí: „Máme množství fosilních důkazů, které dokládají, že rychlé změny klimatu nenabízejí organismům možnost reagovat na ně změnou DNA – epigenetické změny jsou tedy způsob, jak to příroda zvládá. Právě tento způsob adaptace může být v budoucnosti klíčový například pro žraloky, rejnoky a další jim podobné tvory.

Rejnok není ryba, ale paryba

Právě na některých druzích rejnoků probíhalo jádro tohoto výzkumu – mají poměrně slabou schopnost reagovat na rychlé změny – za 150 milionů let své existence na Zemi se po genetické stránce změnili jen pramálo. Přitom během jejich existence došlo k řadě významných změn, zejména těch klimatickým. Přestože se rejnoci geneticky nepřizpůsobili, i tak přežili. A to vše díky epigenetice...

Co je epigenetická informace?

Podívejme se do internetové encyklopeie Wikipedie: "Epigenetika je v moderním slova smyslu vědní podobor genetiky, jenž studuje změny v genové expresi (a tedy obvykle i ve fenotypu), které nejsou způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA. Takové jevy mohou být děděny z buňky na buňku a z generace na generaci."

Text: MK 

 

Sezení přináší smrt

Evoluce nás nenaučila sedět – podle vědců ze sezení máme deprese!


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama