V Americe v tichosti zuří jedna z největších katastrof dekády: obří metanový únik

Denně to atmosféry uletí 1200 tun skleníkového plynu.
Obří únik metanu na termokameře

Působí to tak trochu jako šest let starý ropný únik plošiny BP Oil, avšak s jedním rozdílem - metan proudící z kalifornského kaňonu Aliso se drží stranou pozornosti médií i úřadů. Metan je přitom velmi potenční skleníkový plyn, až osmdesátkrát efektivnější než oxid uhličitý. Do atmosféry zde už od října denně proudí tolik plynu, co denně vyprodukovalo 7 dalších milionů aut. Minulý týden místní úřady konečně vyhlásily stav ohrožení a požádaly o federální pomoc. Navíc vůbec není známé, kdy se únik podaří zašpuntovat.

Katastrofa očím ukrytá

Úniky metanu jsou obvykle spojovány s klimatickými změnami, jako pozorovaný zvýšený únik v Severním moři či neslavný únik nahromaděného metanu z tundry jako příčina mysteriózních "děr do země" na Sibiři. Ačkoliv za tyto s vysokou pravděpodobností může zvyšování průměrných teplot vlivem člověka, jedná se až o výsledek bez přímého vlivu člověka v místě úniku. Tentokrát v Kalifornii však za celou šlamastiku může zřejmě přímá lidská činnost, totiž těžba a uskladnění zemního plynu.

Vše začalo na konci loňského října, kdy si obyvatelé města Porter Ranch a jeho okolí začali stěžovat na nepříjemný zápach podobný hnijícím vajíčkům. K tomu začali pociťovat bolesti hlavy či občasné krvácení z nosu. Když se jim nedařilo se pachu zbavit vyvětráním - naopak byl znát i v exteriérech - mnozí zavolali na pomoc místní hasiče, aby odhalili zdroj. Jenom den předtím, než byli poprvé povoláni požárníci, se o úniku dozvěděl i majitel zdejšího zemního vrtu, společnost Southern California Gas.

 

Její zaměstnanci zjistili, že ze čtyřicet let starého vrtu jménem SS 25 o průměru sotva 18 centimetrů do hloubky 2 a půl kilometrů uniká metan obohacený o další látky, především thioalkoholy, odpovědné právě za zostření negativních projevů. Co zpočátku působilo jako problém s jednoduchým řešením, se rázem ukázalo být fortelným inženýrským oříškem. Když se společnosti nepodařilo vrt zašpuntovat, došlo nakonec na evakuaci více jak 2000 místních rodin. V součtu bylo únikem přímo nebo nepřímo ovlivněno na 31 tisíc místních obyvatel, negativní ekonomický vliv na region bude možná nevratný – slavná aktiviska Erin Brockovich už oznámila, že bude vystupovat v soudním sporu na ochranu majetku evakuovaných obyvatel. A metan přitom stále unikal.

Jak uzavřít únik

Ačkoliv ještě není detailní příčina úniku zcela známá, viník je na ráně, a naznačuje, že čekat na přirozený konec úniku skrze jeho vyčerpání nemá smysl. Kaňon Aliso, bývalý ropný vrt, je totiž od 70. let druhým největším americkým umělým rezervoárem natěženého zemního plynu. Lze proto předpokládat, že do atmosféry uniká právě část úložiště, zřejmě důsledkem technické závady v pramálo hlídaném, velmi starém systému vrtů.

Počáteční pokusy o uzavření vrtu spočívaly v lití solného roztoku a jiných těžkých tekutin jeho hrdlem, tyto se však rychle ukázaly být neúčinné. Ani jednoduché "zašpuntování" nefungovalo, tlak je jednoduše příliš mohutný, a jakékoliv stavební práce komplikuje skutečnost, že na únik dochází na vysokém kopci. Nynější plán na únorové uzavření úniku proto spočívá ve vyvrtání druhého vrtu, který umožní detailní inspekci a opravu vrtu prvního v jeho nejspodnějším bodě. Se zalepením pomocí těžkých tekutin a cementu se stále počítá, jenom bude chvíli trvat, než bude možné tyto dopravit k poškozenému vrtu skrze vrt druhý.

dira1

Podivné díry na Sibiři stále přibývají. A vysvětlení stále žádné…

 

Naposledy na konci minulého týdne konečně kalifornský guvernér Jerry Brown vyhlásil v postižené oblasti krizový stav. To v praxi znamená revizi dosavadního postupu nově vyslanými odborníky. Celý únik v kaňonu Aliso však nakonec může být jenom vrcholkem ledovce, který upozorní na daleko závažnější problém. Enviromentální aktivisté před podobným únikem varují celé roky, americké podzemní rezervoáry zemního plynu jsou totiž dlouhodobě podfinancované a nekontrolované. Dle nejčernějších odhadů dochází jednotlivě na menší, v součtu ale daleko závažnější úniky u většiny u nich. Až 400 metanových rezervoárů je v USA prý jen velmi málo či nijak kontrolováno. Metan je přitom natolik silný skleníkový plyn, že pokud by do atmosféry unikly jen 3% jeho podzemních rezerv, výsledky veškerých dosavadních snah o zmírnění klimatických změn vyjdou vniveč.

Ladislav Loukota

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama