Švédové oficiálně zavedli třetí pohlaví!

Pohlavně neutrální zájmeno "hen" je oficiálním švédským slovem...
Jakého pohlaví je tento tvor?

Do švédské slovní zásoby bylo oficiálně zařazeno pohlavně neutrální osobní zájmeno. Kromě zájmena "han" (on) pro muže a "hon" (ona) pro ženy tak mohou nyní Švédové používat také zájmeno "hen" v případech, kdy pohlaví dotyčné osoby není známo, nebo například pro transsexuály.

Podle agentury DPA je zájmeno "hen" ode dneška součástí slovníku švédštiny, který vydává švédská akademie věd vždy jednou za několik let pod názvem Svenska Akademiens ordlista (SAOL, Seznam slov švédské akademie).

"Toto slovo je hojně používáno a plní jednu důležitou funkci: Člověk nemusí pořád dokola opakovat spojení 'on nebo ona'," prohlásil šéfredaktor slovníku Sven-Göran Malmgren.

Debata o zařazení zájmena "hen" do spisovné švédštiny trvala několik let. Jazykovědci si podle Malmgrena totiž chtěli být jisti, že pohlavně neutrální zájmeno není jen módní záležitostí. Loni experti dospěli k názoru, že se slovo běžně v lidské mluvě vyskytuje, a rozhodli, že ho do dalšího vydání slovníku přidají.

Odpor proti manipulaci

Ne všichni ve Švédsku ale tento názor sdílejí. Kupříkladu v roce 2012 internetový průzkum veřejného mínění provedený deníkem Aftonbladet ukázal, že 96 procent dotázaných genderově neutrální zájmeno "hen" neužívá. Někteří Švédové dokonce prohlašují, že ho nikdy ani neslyšeli. V průzkumu z loňského roku nicméně 30 procent respondentů odpovědělo, že slovíčko považují za užitečné.

Výraz "hen" byl uměle vytvořen již v 60. letech minulého století, kdy se užívání všudypřítomného "han" (on) stalo politicky nekorektním. Důvodem bylo podle lingvistů vyhnout se neobratné konstrukci "han/hon" (on/ona). Nové slovíčko ale ve švédštině kořeny nezapustilo.

Kolem roku 2000 se toto slovo objevilo znovu, když se ho chopila malá komunita Švédů s odlišnou sexuální orientací. V roce 2012 pak diskusi o tomto zájmenu oživilo vydání dětské knížky Kivi och Monsterhund (Kivi a obrovitý pes), v němž se vyskytuje výlučně zájmeno "hen", které zcela nahrazuje výrazy "han" a "hon".

Autor Jesper Lundqvist uvedl, že chtěl, aby kniha pojednávala o dítěti obecně, nikoli konkrétně o malém chlapci či děvčátku. Výraz "hen" také užívá ve svém stranickém programu z roku 2012 strana Zelených, která je třetím největším politickým uskupením v zemi.

ČTK

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama