Studie tvrdí: V medicíně se ročně vyhodí za zbytečný výzkum 28 miliard dolarů!

Vědecký časopis PLOS Biology zveřejnil alarmující studii, která se zaměřila na to, kam jdou peníze v oboru biomedicíny. Výsledky jsou pozoruhodné…
Peníze, peníze, peníze

Podle autorů práce se ročně utratí přibližně 28 miliard dolarů na biomedicínský výzkum, jehož výsledky se nedají reprodukovat. Doufají, že rozpoutají diskuzi o neefektivitě ve vědeckém výzkumu a tím upozorní na nutnost změny současného systému financování výzkumu. Proč je pro ně toto téma tak důležité a proč si myslíme, že byste mu měli věnovat pozornost i vy?

Opakovatelnost pokusů je totiž základním kamenem vědeckého výzkumu. Pokud se dá pokus provést znovu jiným vědeckým týmem ve stejných podmínkách – a výsledky jsou stejné jako v prvním případě, jde o důkaz toho, že takový výzkum je dobrý. Pokud jsou však výsledky jiné, naznačuje to, že výzkum není úplně spolehlivý a někde v metodologii nebo analýze se skrývá chybka.

Jak ukázala tato studie provedená vědci z Global Biological Standards Institute, těch chybek je pořádné množství…Ročně za 28 miliard dolarů. Jeden z autorů studie, Iain M. Cockburn se vyjádřil k tomu, proč je tato suma tak vysoká: “Naše odhady pocházejí ze všech dostupných výzkumných projektů – vládních i soukromých.“

Může to být vůbec pravda?

Vědci se dokonce pokusili přijít na to, co je nejčastější příčinou této nereprodukovatelnosti výzkumů. Ve 38 procentech byl na vině poškozený výzkumný materiál, ve 28 procentech pak špatný návrh studie.

Co na to říkají vědci, jichž se to bezprostředně týká? Pochopitelně je pro ně tato studie a její závěry velmi kontroverzní. Například známý mikrobiolog Ferric Fang z University of Washington řekl vědeckému magazínu Science, že práci pokládá za zbytečně senzační. „Tvrdit, že 50 procent peněz, které jdou na vědecký výzkum, jsou zbytečně vyhozené, je nesmyslní.“

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama