Roku 2100 bude na Zemi žít 11 miliard lidí – z toho půlka v Africe!

V současné době na Zemi žije 7,3 miliard lidí. Roku 2050 to bude už 9,7 miliard a do konce našeho století toto číslo stoupne na 11,2 miliard. Tvrdí to velká studie OSN.
Důkaz o přelidněnosti...

Přišli na to demografové, kteří výsledky své předpovědi zveřejnili na začátku týdne na konferenci JSF2015 v americkém Seattlu. Podle této komise OSN se nedá očekávat, že by došlo k poklesu počtu obyvatel Země, anebo že by se růst začal zpomalovat – pokud by ovšem nedošlo k extrémnímu poklesu porodnosti v oblasti subsaharské Afriky. Celkový růst počtu lidských obyvatel Země by se měl do konce století pohybovat kolem 23 procent…

Tyto údaje nejsou jen pouhá čísla, autoři studie je chápou jako jasně politické. Tedy tak, že by politici rozhodně měli z výsledků jejich práce vycházet, až budou plánovat budoucnost… Protože jak všichni víme z dějin, právě změny klimatu a migrace tvoří ty nejdůležitější tlaky na stabilitu celých civilizací.

Hodnota 11,2 miliard lidí je přitom jen nejpravděpodobnější číslo: ve skutečnosti se kvalifikované odhady v prognóze pohybovali mezi 9,5 a 13,3 miliardami lidí na Zemi. Jak to vypadá s vývojem počtu obyvatel v klíčových oblastech světa? Spojené státy budou podle všeho zaznamenávat pomalý ale pravidelný růst počtu obyvatel: půjde přibližně o 1,5 milionu lidí ročně, takže na konci století se z 322 milionů Američanů stane 450 milionů obyvatel USA.

Loď plná imigrantů

Zmizí díky imigrantům z Evropy problém jménem nezaměstnanost?

 

Nejdůležitějším faktorem v růstu počet obyvatel zůstane Afrika, především její subsaharské oblasti. Na konci našeho století v Africe bude žít podle predikcí až 5,6 miliard lidí! Afrika přitom zůstává jednoznačně nejchudším světadílem, kde stále přibývá konfliktů o zdroje, což vede k migraci za její hranice.

V Africe sice rychlost růstu populace globálně klesá, ale jsou země, kde počet obyvatel roste neustále – a pro obyvatele Evropy nepředstavitelnou rychlostí. Typickým příkladem je Nigérie: již dnes nejlidnatější stát kontinentu má v současnosti 182 milionů obyvatel – tedy více než dvojnásobek celého Německa. Ale na konci století, pokud se nestane nějaký demografický zázrak, by měla mít Nigérie už celých 752 milionů obyvatel! Již nyní je tento stát na hraně svých možností obyvatelstvo nasytit…

Asie se příliš měnit nebude: ze současných 4,4 miliard lidí se roku 2100 stane 4,9 miliard lidí – přičemž nejpočetnější zemí se stane na úkor Číny Indie…

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama