Ptáci se naučili číst dopravní značky: umí předvídat rychlost aut

My lidé měníme svět až děsivě rychle. Ale příroda je nečekaně přizpůsobivá...
Papoušci ara

Když se podíváte na silnici, asi si jen těžko představíte svět bez automobilů. Přitom jsou s námi auta ani ne sto let. My lidé jsme si na ně už zvykli, ale stačilo to, aby se jim přizpůsobila zvířata?

Podle posledních studií se zdá, že třeba ptáci se začínají na automobily adaptovat teprve nyní – zvykají si na rychle se pohybující železné předměty, jichž v poslední době tolik přibylo. Ptačí chování vůči autům studoval francouzský biolog Pierre Legagneux. K rozsáhlému výzkumu ho vyprovokovalo pozorování toho, jak ptáci vždycky vzlétnou, když se k nim vozidlo přiblíží.

Sice to vypadá zcela přirozeně, ale podle Legagneuxova výzkumu se ptákům velmi dobře podařilo adaptovat na nový druh „predátora“ – auta. Zdá se, že ptáci nereagují jen na blížící se vůz, ale už se naučili jeho příjezd předvídat. Jak to dělají? Dokážou zřejmě velmi přesně odhadovat rychlost přijíždějících aut: přitom v přírodě nic tak rychlého jako auta není. Museli si tedy vyvinout úplně nový mechanismus anebo výrazně upravit nějaký starší, aby „změřili“, jak rychle se k nim nebezpečný řvoucí předmět blíží.

Mrtvý pták

Mrtví ptáci padající z nebe. Proč?

Biolog studoval časy, za jakou dobu zareagují ptáci na auta na pomalých i rychlých silnicích. Podle pozorování 21 druhů opeřenců se ptáci chovají, jako by snad znali dopravní značky: na rychlostních silnicích reagují na auta bleskurychle, zato na normálních silnicích klidně čekají, než se k nim automobil přiblíží docela blízko a uletí teprve na poslední chvíli.

Dospěl k závěru, že aby nedocházelo ke zbytečných úmrtím ptáků, stačilo by jediné: opravdu poctivě dodržovat přikázanou rychlost na dané silnici…

Ptačí hejno

VIDEO: magické ptačí roje. Té nádheře neuvěříte

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama