Před 20 lety byla objevena kometa vzdálená miliardu kilometrů! Jak to astronomové dokázali?

Před 20 lety byla objevena zářivá Hale-Boppova kometa...
Hale Bopp kometa

Před 20 lety, v noci z 22. na 23. července 1995, objevili Američané Alan Hale a Thomas Bopp nezávisle na sobě nadprůměrně velkou a jasnou kometu, která dostala jméno po obou svých objevitelích a svět ji tedy zná jako Hale-Boppovu kometu. Amatérští astronomové zpozorovali kosmické těleso v Novém Mexiku a Arizoně v rozpětí několika minut.

Tehdy byla od Země vzdálena přes miliardu kilometrů. Žádným amatérům se do té doby nepodařilo zpozorovat kometu v tak velké vzdálenosti. Na základě pozdějších pozorování a měření se průměr jádra komety odhaduje na 40 kilometrů, někdy se udává až 80 kilometrů. Mimořádně zářivá kometa se lidstvu ukázala v plné kráse v březnu 1997, kdy se nejvíce přiblížila Zemi.

Proč se bojíme komet?

Komety odpradávna vzbuzovaly v lidech němý úžas, psalo se o nich v knihách vážných i nevážných a většinou byly považovány za posly špatných zpráv, jako byly války nebo morové rány. Asi nejznámějším kosmickým tělesem tohoto druhu je Halleyova kometa, pojmenovaná po anglickém astronomovi Edmundovi Halleyovi, který jako první předpověděl její návrat.

Komety jsou malá tělesa sluneční soustavy o průměru několika kilometrů, složená z prachových částic a zmrzlých plynů. Každá kometa se skládá z jádra, komy a ohonu. Dobře viditelný ohon a koma vznikají působením Slunce. Když se kometa od Slunce vzdálí, je možné sledovat astronomickými dalekohledy pouze sluneční světlo, které se odráží od jádra komety. Název kometa pochází z řeckého "cometes" (dlouhovlasý). V české literatuře byl dříve často používán název "vlasatice".

ČTK

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama