Oblast 51 a další záhady uvidíte tento týden na ZOOMu

Čtyři premiérové dokumenty na dnešní den – to bude pondělí na ZOOMu. Přečtěte si, na co se můžete dnes těšit!
Oblast 51

Trocha chemie, špetka rituálů, dávka divočiny, pořádně ponořit, dlouho vyzrávat, nezapomenout na tajné přísady a samozřejmě počítat s tím, že bez inteligence to nejde – to je ten nejlepší dokumentární guláš na Prima ZOOM.

Premiérové tematické bloky vždy pondělí až neděle v čase 18.00–20.00 a 20.00–22.00.

 

23. 6. 20.00 – Megakatastrofy III (Toxický mrak)

Ve třetí řadě dokumentárního seriálu, který je stejně zábavný jako hrozivý, se dočkáme nové várky Megakatastrof. Tam, kde spolu sousedí průmyslové a obydlené oblasti, může ohrozit existenci celé komunity nebezpečí v podobě chemických látek. Od roku 1945 přišlo o život při závažných nehodách v průmyslových lokalitách a při přepravě nebezpečných látek nejméně 15 000 lidí. Chemické látky jsou pro dnešní moderní svět důležité, důsledky jejich exploze nebo úniku však mohou být katastrofické. Nejběžnější průmyslové chemikálie – chlor, amoniak a kyselina fluorovodíková jsou žíravé, toxické a výbušné. Jejich výroba, skladování i přeprava jsou velmi nebezpečné. Toxický mrak se totiž může rozšířit nad celé kilometry území. Velkým rizikem pro bezpečnost je také možnost teroristických útoků na rafinerie. Podívejte se na přehlídku těch největších „chemických“ katastrof a zjistěte si, kde bydlíte.

24. 6. 18.00 – Rituály světa (Indický subkontinent)

Každý den se všude ve světě odehrávají zvláštní a někdy dokonce svým způsobem šokující rituály. Osmidílný dokumentární seriál Rituály světa je ambiciózním a vyčerpávajícím průvodcem, který dosud neměl obdoby. Podívejte se, co jsou zástupci jednotlivých kultur ochotni podstoupit, aby nahlédli do spirituálního světa. Charismatický farář Pete Owen Jones podniká epickou celoroční výpravu, během níž navštěvuje různé kouty světa, v nichž se stává svědkem šokujících, bizarních a často velmi nebezpečných rituálů, praktikovaných vyznavači nejrůznějších náboženství. V tomto díle zavítáme do Nepálu a Indie a opět se budete divit. Řekli byste třeba, že házet po sobě kravský trus vás duchovně očistí od všeho špatného?

25. 6. 20.00 – Návrat lužické divočiny

Na jihovýchodě Německa leží neveliká oblast mnoha jezer. Region zvaný Lužice je místo plné protikladů. V klidných vodách místních rybníků žijí vzácné živočišné druhy jako vydra říční nebo bukač velký. V zalesněných mokřadech vychovávají své mladé dokonce i losi. Přesto jenom několik kilometrů odsud se rozkládá pustá měsíční krajina. Po několika dekádách těžby hnědého uhlí v Lužici zůstaly struskové haldy a zatopené jámy. Další místo, kde se krajina v poslední době tak výrazně změnila, byste v Německu hledali marně. Příroda se přesto vrací: přes bývalé vojenské střelnice se prohánejí vlci i jeleni a rekultivovaná místa obývá vlha pestrá. Po období temnoty se Lužice stala rájem rostlin i zvířat.

25. 6. 21.00 – Ptačí inteligence bez hranic

Tato zázračná dítka zvířecí říše mají zobáky a pera – a velmi zvláštní schopnosti! Nestor kea z Nového Zélandu je jediným druhem papouška žijícím v zasněžených horských oblastech. Rád zkouší, co dovede jeho vlastní mozek, řeší hádanky a zlobí turisty. Dokáže si odšroubovat láhev nebo otevřít batoh. Vypadá přitom tak odhodlaně, jakoby rozuměl technice a fyzice. Tisíce mil na sever v Nové Kaledonii žijí další talentovaní ptáci. Místní vrány dokážou používat široký okruh nářadí určeného pro různé příležitosti. Jaké je tajemství jejich inteligence? Vychutnejte si velký test ptačího IQ a jeho výsledky, které jsou stejně zábavné jako překvapivé.

26. 6. 18.00 – Jak funguje vesmír (Velký třesk)

Dnes se podíváme na úplný začátek. Náš svět je tvořen látkami, které všechny vznikly v prvních okamžicích našeho vesmíru při velkém třesku. V roce 1929 si americký astronom Edwin P. Hubble všiml, že jím sledované galaxie se od nás vzdalují velkou rychlostí. Potvrdil tak dnešní obecně přijímanou teorii, že vesmír má počátek v jednom bodu a že vznikl při velkém třesku před 13,7 miliardami let. Ale teprve 380 000 let po velkém třesku se stal náš vesmír transparentním. První hvězdy se objevily až 200 000 let po velkém třesku. První galaxie vznikly 1 miliardu let po velkém třesku a před 5 miliardami let ode dneška vzniklo naše slunce. O možném konci vesmíru máme mlhavé představy. Vesmír se bude stále rozpínat, až v něm zvítězí temná energie, která ho roztrhá, nebo dojde k opaku velkého třesku ve formě velkého krachu?

27. 6. 18.00 – Za zdmi oblasti 51

Je to nejslavnější vojenská základna na světě, přesto oficiálně neexistuje. Oblast 51 prověřená studenou válkou je už dlouho lákadlem pro všechny pošetilce, konspirační teoretiky a obyčejné zvědavce. I když nemusí být pravda, že tam armáda ukrývá trosky po havárii UFO, je jasné, že americká vláda na tomto místě už několik dekád něco tajně peče. A ukazuje se, že jádro některých nejdivočejších spekulací je vlastně pravdivé. Podzemní tunely, ukrytá nepřátelská letadla, tajné vládní záznamy o UFO... Po letech mlčení zasvěcenci z Oblasti 51 konečně prozrazují, co se děje za zdmi jednoho z nepřísněji střežených míst na světě.

27. 6. 20.00 – Šepot v hlubinách

Dokumentární film Šepot v hlubinách se noří do fascinujícího podmořského světa a dotýká se podstaty nedostatečně prozkoumané vědecké oblasti – komunikace mezi rybami. Doprovoďte tým odborníků k neuvěřitelně krásným korálovým útesům, starověkým lodním vrakům ve Středozemním moři i potopeným ponorkám obestřeným tajemstvím a objevíte nejrůznější podoby podmořské komunikace. Jaký jazyk ryby používají? Vydávají nějaké zvuky? Mají svou vlastní řeč těla? A jakou roli hrají barvy? Tyto a další otázky jsou zodpovězeny během napínavého putování kolem světa.

28. 6. 19.00 – Římské impérium: Nebezpečí na hranicích

Před dvěma tisíci lety pokrývaly téměř celou Evropu silně opevněné hranice. Dobře vyzbrojené válečné lodě uzavíraly ústí řek Dunaj a Rýn. Dřevěné palisády, hliněné valy, vyhloubené příkopy a čtyřmetrové zdi střežené pevnostmi běžely napříč celou Germánií a oddělovaly Římskou říši od divokých barbarských nájezdníků. Opevnění se táhlo od severní Británie až k Černému moři. Čeho se obávali mocní Římané?

 

29. 6. 20.00 – Záhada obřích slonů

Minulý týden jsme si představili šifru mistra dinosaura. Nyní se opět vydáme o mnoho milionů let zpátky, abychom se podívali, jak žili, co jedli, jak se chovali dávní předci slonů. Dnešní sloni rozhodně nejsou žádní drobečci, ale jak skutečně velcí byli jejich prapradědečkové? Pojďte se jim podívat na kel.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama