Muži porazili v ženy – v míře narcisismu, potvrdila nová studie

Narcistickými sklony trpí dnes údajně více muži než ženy – dříve to přitom bývalo přesně naopak..
Muž na pláži, selfie

Narcistickými sklony trpí muži více než ženy, tvrdí nejnovější americká psychologická studie. Ta vznikla na základě analýzy dat z 355 průzkumů a dalších publikovaných prací z posledních tří desítek let, které zahrnují více než 470 000 lidí. Uvádí se to v posledním vydání odborného časopisu Psychological Bulletin.

Studie se zaměřila na tři rysy narcismu: vůli k moci, exhibicionismus a představě stiženého jedince, že mu všechno patří.

"Narcismus je spojen s různými duševními poruchami jedince, včetně neschopnosti udržet trvalé vztahy s ostatními, agrese a neetického chování," konstatuje vedoucí autorka studie Emily Grijalvaová, která je odbornou asistentkou pro lidské zdroje na Univerzitě v Buffalu ve státě New York.

"Narcismus současně ale pomáhá zvýšit sebevědomí, přispívá k emoční stabilitě a k tendenci prosadit se ve vůdčím postavení," dodává.

"Zkoumáním rozdílů mezi muži a ženami ohledně narcismu by bylo možné rozlišovat nerovnost mezi ženami a muži co do dosahu odpovědných funkcí, ale také v dalších důležitých oblastech," upozorňuje psycholožka.

My chceme výsady!

Vědci došli k závěru, že největší rozdíl je založen na myšlence, že všechno je dovoleno, přičemž muži častěji než ženy požadují jisté výsady. Druhým hlavním rozdílem je touha po autoritě a nadvládě.

"Ve srovnání s ženami muži vykazují větší sebedůvěru a touhu po moci," říká Grijalvaová.

"Nezjistili jsme naopak žádný rozdíl v projevech exhibicionismu, což znamená, že muži i ženy projevují stejnou marnivost, potřebu obdivu a nedostatek empatie," dodává vědkyně.

Předchozí výzkumy ukázaly, že osobnostní rozdíly mezi ženami a muži v otázce narcismu mohou být následkem stereotypů ze společnosti, které se vyvíjely v průběhu času.

Autoři této nové studie se domnívají, že skutečnost, že je stále mnohem méně žen ve vedoucích pozicích, může částečně vyplývat z rozdílů mezi stereotypy o ženskosti a roli vůdce.

"Lidé mají tendenci napodobovat a učit se už ve velmi mladém věku roli ženy nebo muže," říká psycholožka. "Může je trápit, pokud se odchýlí od očekávání společnosti, a to zejména ženy, které jsou často terčem tvrdé kritiky, když se ukážou jako autoritářské a agresivní. To na ně vytváří větší tlak než na muže, kteří je vedou k tomu, aby více ovládaly svoje narcistické chování," dodala.

ČTK

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama