Kočky podle nové studie rozumí základům fyziky

Kočky jsou chytré, myslí si normální lidé. Kočky jsou geniální, věří jejich majitelé. Kočky rozumí fyzice, tvrdí teď biologové.
Inteligentní kočka

Říkají to biologové z univerzity v japonském Kjótu, kteří o tom vydali článek v časopise Animal Cognition. Testovali některé kočičí schopnosti a dospěli k závěru, že kočky musí rozumět přinejmenším některým fyzikálním zákonům. Pochopitelně tím nemají na mysli, že by kočky znaly rovnice – nebo je zajímal rozpor mezi kvantovou teorií a teorií relativity. Tak jak to tedy Japonci myslí?

Vědci tím měli na mysli fakt, že kočky chápou princip příčiny a následku. Zdá se to být sice banální, ale ve skutečnosti to má značné důsledky. Kočky rozumějí tomu, že zvuk nebo pohyb jsou důsledky akce, která se odehrála předtím. Z toho vyplývá, že jsou schopné předvídat, co se odehraje v blízké budoucnosti. Zdá se, že právě díky tomuto evolučnímu mechanismu jsou kočky tak dobrými lovci.

Autoři to vysvětlují takto: „Tato studie by mohla být chápána jako důkaz, že kočky mají základní pochopení gravitace.“ Současně se domnívají, že jejich práce je převratná, protože doposud se tímto tématem nikdo jiný nezabýval. Jak jejich experiment vlastně vypadal, že činí tak zásadní závěry?

Pozorovali 30 koček domácích při tomto pokusu: člověk před kočkami třásl krabicí, v níž někdy byl, jindy nebyl nějaký předmět. Když v krabici byl, krabice chrastila, když nebyl, tak krabice nechrastila. Pak kočkám předmět ukázali, případně jim jen předvedli prázdnou krabici. Občas ale vědci kočky podvedly: S prázdnou krabicí vyluzovali zvuky chřestění a naopak některé krabice izolovali tak, aby ani s předmětem uvnitř nevydávaly žádný zvuk.

Ukázalo se, že kočky na krabice vydávající před otevřením zvuk upíraly pozornost znatelně déle. Podle vědců je jediným vysvětlením fakt, že kočky předvídaly existenci objektu uvnitř a byly pak jeho nepřítomností překvapené. Kočky zkrátka dokázaly pochopit, že příčinou zvuku je existence neviděného předmětu.

Podle jiných biologů jsou závěry japonských vědců poněkud unáhlené…

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama