Kdo si podle vás zaslouží 100 000 Kč za nejlepší vědecké video?

100 000 za několikaminutové video, to už je slušná částka. Ale za oněmi několika minutami může být i rok práce.
Cena Prima Neuron
Cena Prima Neuron
archiv Prima ZOOM

Nadační fond Neuron a Prima ZOOM fandí popularizaci vědy a výzkumu. Autora nejlepšího vědeckého videa odmění NF Neuron částkou 100 000 Kč. Hlasujte zde – http://neuronzoom.nfneuron.cz/hlasovani/. Hlasování probíhá do 28. února 2017. Odborná porota vybere vítěze do 15. 3. 2017.

A kdo už Cenu Neuron Prima ZOOM vyhrál?

• 2016 Video Haliny Šimkové, které zbořilo zastaralá klišé a odhalilo současné možnosti i blízkou budoucnost atraktivního oboru forenzní genetiky.

• 2015 Kateřina Traburová se svým týmem ukázala o rok dříve psychoneuroimunulogii, nový a rychle se rozvíjející vědní obor, a zároveň upozornila na téma, které oslovuje společnost dnešní doby.

• A 2014 první vítěz soutěže, Petr Jan Juračka, představil fascinující svět pod vodou a spolu s ním obor limnologie, který nám může mnohé povědět o tom, jaké podmínky panovaly v jednotlivých obdobích vývoje Země.

Více informací na www.cenaneuronprimazoom.cz.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama