Jaké těleso v naší Sluneční soustavě je nejpodobnější Zemi? Neuhodnete!

Není to planeta, ale měsíc!
Titan, měsíc Saturna

Poslední výzkumy planety Saturn, které má na svědomí sonda Cassini, přinesly pozoruhodné poznatky o jednom z měsíců tohoto plynového obra – o Titanu.

Titan je největší z 62 dosud známých měsíců planety Saturn a po Ganymedu druhý největší měsíc v celé planetární soustavě. Objevil jej holandský fyzik a astronom Christiaan Huygens v roce 1655. Pojmenován byl po Titánech, dětech Urana, boha nebes, a Gaie, bohyně Země (Saturn byl nejmladším z Titánů). 

Není to žádný drobek – je větší než planeta Merkur (jeho průměr činí 5150 km), oproti Merkuru má však mnohem menší hustotu. Titan má také hustou atmosféru převážně z dusíku a metanu, jejíž tlak na povrchu je o 60 % vyšší než v pozemských podmínkách. Podle nejnovějších poznatků se zdá, že zde existuje síť kanálů a dokonce i jezer, ve kterých proudí kapalné uhlovodíky, a rozvíjí se také vulkanická činnost. Mezi největší jezera či moře na povrchu patří Kraken Mare, které leží na severní polokouli. Svou mateřskou planetu oběhne Titan jednou za 16 dní ve vzdálenosti 1,2 milionu km. Podle analýzy odražených radiových signálů se zdá být pravděpodobné (což již dříve naznačovaly teoretické studie), že pod povrchem je ukrytý globální oceán vody s příměsí azanu.

Podívejte se na nejnovější video snímků sondy Cassini:

 

asasa

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama