Jak vypadá nejkrásnější penis? Vědci zjišťovali pohled žen…

Podle čeho hodnotí ženy zajímavost a krásu penisu? Záleží jen na velikosti, anebo jsou ve hře i jiné faktory?
Tato žena je penisem zjevně spokojená...

Na výše zmíněné otázky hledali odpověď autoři studie zveřejněné v odborném časopise The Journal of Sexual Medicine. Nebyl to výzkum samoúčelný – proběhl v rámci projektu, který vyhodnocuje úspěšnost kosmetických operací penisů.

Vědci chtěli vědět, jak důležité jsou vnější fyzické atributy penisu pro ženy, jaké faktory hrají v jeho „kráse“ největší roli. Vyhodnotit to není vůbec jednoduché, samozřejmě jde vždy o mnoho faktorů a často jsou velmi subjektivní. Dostatečně velký vzorek respondentek však měl zajistit, aby byly výsledky reprezentativní… A na co tedy vědci přišli?

Klišé nefungují

Ženy měly v anonymním dotazníku označit různé aspekty penisu známkou od jedničky do pětky, podle jejich důležitosti ve vnímání penisu – pětka přitom byla nejlepší známka. Mezi analyzované aspekty patřila délka, objem a také umístění vyústění močové trubice. Dalšími aspekty byly barva a lesk pokožky na penisu, ochlupení, vzhled šourku a také kategorie vágně nazvaná celkový dojem.

Výsledek je poměrně překvapivý – ženy nejvíc oceňují na penisu právě poslední kategorii, tedy právě „celkový vzhled“. Nejméně důležité je pro ně naopak vyústění a vzhled ukončení močové trubice. Výsledek také popřel klišé, že „na velikosti záleží“ – délka penisu byla hodnocena až jako šestý nejdůležitější faktor, zatímco jeho objem byl na třetím místě. Překvapivě na druhém místě se objevilo pubické ochlupení…

Tato studie nebyla počtem zúčastněných žen nijak závratná, takže vědci jsou k těmto výsledům zatím skeptičtí – mohou však pomoci v dalším výzkumu. I když se to zdá být jako nesmyslná prkotina, pro tisíce mužů, kteří po operacích penisu trpí fyzickými i psychickými problémy, je to téma opravdu důležité…

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama