Hladiny oceánů by mohly do konce století stoupnout až o dva metry, varuje studie

Globální oteplování se výrazně urychluje – přispívá k němu zejména tání arktického ledu…
New York pod vodou

Hladiny oceánů budou zřejmě stoupat výrazně rychleji, než očekávali i ti hodně skeptičtí vědci. OSN ve svých klimatických zprávách předpovídá, že hladiny oceánů by mohly kvůli změnám klimatu do konce století stoupnout asi o jeden metr. Nová studie zveřejněná v březnovém vydání odborného časopisu Nature ale předpovídá vzestup hladin o dvojnásobek – tedy o dva metry…

Autoři práce vycházejí z pozorování Antarktidy; vychází jim, že ledová pokrývka tohoto kontinentu je mnohem nestabilnější, než se doposud předpokládalo, a že bude výrazně kolabovat. Právě led, jenž se z ní uvolní, by měl být tím, co způsobí tak výrazné zvýšení hladin moří.

„Dvojnásobné zvýšení by znamenalo pro řadu měst pohromu,“ vysvětlil profesor Roberto DeConto, jenž studii vypracoval. „Pokud se nepodaří globální oteplování zpomalit, vzestup hladin moří se zrychlí z milimetrů za rok na centimetry ročně. Pak by přestalo mít smysl města zachraňovat, ale musela by se opustit…“

Antarktida

Globální oteplování potvrzeno českými vědci. V Antarktidě naměřili rekordní horko!

Města, která leží u mořského pobřeží, budou čelit už brzy nejen stoupajícím hladinám oceánů, ale také klimatickým extrémům. Ty znamenají bouřky, vichřice a další problémy. Vzhledem k tomu, jak rychle populace právě přímořských měst rostou, to znamená do budoucna výzvy, na něž není lidstvo vůbec připraveno.

Nejohroženější

Z měst v bohatých zemí patří k těm nejvíce ohroženým podle prognózy Miami, Nagoja a Boston, obecně nejohroženější jsou čínské metropole a města v Bangladéši, Vietnamu a Pobřeží slonoviny.

Že velká přímořská města jsou v ohrožení, předpovídají klimatologové již delší dobu. Ale doposud se věřilo, že tento problém není urgentní – měl by nastat až za několik stovek let. Nejnovější údaje o kolapsu antarktických ledovců však ukazují, že v ohrožení už bude generace našich vnoučat, možná dokonce i dětí…

Vliv člověka

Právě na Antarktidě se nejlépe ukazuje vliv člověka. V modelech, s nimiž klimatologové pracují, se kolaps antarktických ledovců projevuje velmi intenzivně. Ale současně se na nich nejlépe projevuje scénář, když by se podařilo snížit emise. „Pokud by se je podařilo opravdu výrazně snížit, tání antarktického ledu by se prakticky okamžitě zastavilo,“ řekl DeConto britskému deníku Guardian. „To jsou ty dobré zprávy: ještě není pozdě a to je přece nádherné.“

Beduínské ženy jsou zvyklé na horko - ale tohle nezvládnou

Globální oteplování: Roku 2070 budou neobyvatelné klíčové oblasti Země


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama