EKO revoluce! Všechny nové stavby ve Francii musí mít solární nebo zelené střechy!

Země galského kohouta schválila zákon, který podstatně zasáhne do podoby zdejších městských siluet.
Zelená vize městské budoucnosti

Už dlouho se předpokládá, že budoucí metropole budou možná na vypadat docela jinak než dnes, přímých iniciativ jdoucích tímto směrem je však stále vcelku málo. I proto na sebe před pár týdny připoutal pozornost nový francouzský zákon, který od všech komerčních novostaveb požaduje, aby měly buď zcela zatravněnou střechu či střechu pokrytou solárními panely. Od legislativy si urbanisté slibují vyšší zefektivnější novostaveb.

Silueta jako golfové hřiště

Zelené střechy, pokryté především trávou, ale i jinými plodinami, by tak při masivnější aplikaci mohly snížit průměrné městské teploty vzniklé efektem městských tepelných ostrovů. V druhém plánu rostliny zajistí zadržování emisí oxidu uhličitého a dešťové vody. Solární panely pak mají vypomoct se soběstačnonstí budov.

Zákon schválený na konci května se vztahuje na budovy v obchodních zónách a je tam zaměřen primárně na soukromé subjekty, nikoliv například rodinné domky. Původně ekologické skupiny požadovaly ještě radikálnější verzi zákona, která by umožňovala stavět pouze zelené střechy. Legislativci ale nakonec dodali ještě možnost nahradit tyto solárními panely.

Za několik dekád by tak nové obchodní oblasti Paříže a dalších francouzských měst mohly zdálky působit spíše jako golfová hřiště. V tradičně spíše levicové Francii se přitom nedá předpokládat, že příští vláda zákon jen tak zruší. Dá se však předpokládat, že vyšší náklady na novostavby o něco zmenší jejich počet a přibude naopak rekonstrukcí. I tato změna by ale mohla přinést oživení starších městských oblastí.

Města jako frontová linie

Stát rozhodně není jediný subjekt, který přistupuje k takovým krokům, v minulosti však podobné nové trendy v urbanistice a architektuře pocházely pouze od jednotlivců, malých projektantských kanceláří, maximálně od městských úřadů. Některá města například chtějí ze svých center vyhnat automobilovou dopravu krom zásobování. Prvním na světě je Hamburg, který plánuje totální zákaz osobních vozů ve svém centru během dvaceti let.

Jiným receptem, jak udělat města ekologičtějšími, jsou i vertikální farmy. Tyto mrakodrapy plné porostu mohou v druhém plánu sloužit jako luxusní obytné domy, nebo naopak produkovat zemědělské potraviny rychleji než tradiční farmy.

Další architekti hledají spásu v zemědrapech, budovách umístěných pod úrovní terénu, nebo třeba v zastřešení celé čtvrti jako skleník s regulovaným klimatem. Na tento projekt má dojít v luxusní části Dubaje.

Je jasné, že novinky nejsou po chuti všem. Ať tak či onak, po více než půlstoletí neměnná podoba našich měst se během několika dekád může znovu radikálně proměnit, tak jako už mnohokrát v historii.

Ladislav Loukota

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama