Co se dělo v Pompejích těsně před erupcí Vesuvu? Už brzy se to dozvíme!

Vědci prý vědí, jak přečíst papyry zuhelnatělé po výbuchu Vesuvu...
Mrtvý z Pompejí

Odborníci prý přišli na způsob, jak přečíst záznamy ze zuhelnatělých rolí papyru nalezených při vykopávkách v oblasti Pompejí. Podle agentury DPA o tom informoval mezinárodní vědecký tým, který vede Vito Mocella z neapolského Ústavu mikroelektroniky a mikrosystémů.

Erupce sopky Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu znamenala zkázu vedle Pompejí i pro město Herculaneum a tamní knihovnu známou jako Villa dei Papiri. V ní bylo v 18. století objeveno 1785 zuhelnatělých papyrových rolí. K tomu, co je na nich napsáno, se odborníci doposud nemohli dostat, protože jsou velice citlivé a při rozvinutí by se rozpadly.

Mocellův tým nyní přišel s relativně novou metodou využití rentgenového záření, pomocí níž lze písmo zkoumat bez toho, že by se musely role rozvinout.

Důkazy leží před námi

V antických dobách se psalo na papyrus inkoustem na bázi sazí, jehož hustota se příliš neliší od zuhelnatělého podkladu, uvádí se v odborném článku, který vědci zveřejnili v odborném časopisu Nature Communications. Proto bylo doposud téměř nemožné obvyklými rentgenovými metodami rozeznat inkoust od papyru.

Novým postupem, jehož podstatou je takzvaná metoda fázového kontrastu, jsou prý lépe rozeznatelné jednotlivé vrstvy v rolích. Tato metoda využívá lomu rentgenových paprsků při průchodu zkoumaným objektem, nikoli jejich pohlcování, jak je tomu u obvyklých rentgenů.

Nicméně vědci upozorňují, že role z Villy dei Papiri jsou složené velice komplikovaně, takže lze rozpoznat jen některá písmena. "Čtení" navíc znesnadňuje skutečnost, že struktura papyrů není rovnoměrná.

V antické knihovně na okraji Herculanea, která patřila tchánovi Julia Caesara, byly objeveny četné záznamy z období starořeckého filozofa Epikura. Villu dei Papiri stejně jako celé město pokryla po erupci Vesuvu někde až třicetimetrová vrstva sopečného popela. Badatelé se k nim dostali poprvé v polovině 18. století pomocí prokopaných tunelů.

ČTK

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama