Bankéři mají větší sklon podvádět než normální lidé, odhalila studie

Jsou lidé v některých profesích větší podvodníci než v jiných?
Ďábelský bankéř

Pokud se týká bank a bankovnictví, asi nikdo se v tomto oboru nevyzná tak dobře jako Švýcaři. Proto máme tendenci věřit studii, která vznikla na univerzitě v Zurichu. Říká, že zaměstnancům bank se vyplácí chovat se nepoctivě… Vzhledem k tomu, že jde o lidi, jimž svěřujeme své úspory, je to zjištění značně znepokojivé.

Co autory ale k tomuto rozsáhlému výzkumu vůbec vedlo?

V bankách docházelo a dochází k poměrně velkému množství podvodů, při nichž létají vzduchem částky pro běžného smrtelníka nepředstavitelné. Jak je to možné a kde je příčina tohoto stavu? To nastupují do bank nemorální lidé, anebo se mění z dobráků na zločince teprve vlivem prostředí? Přijít na to je důležité nejen pro střadatele, ale i pro banky samotné…

Anketa

Věříte, že mají bankéři sklony k tomu dělat podvody?

 

Jak odhalit sociopata

Vědci pro účel této studie pracovali se 200 bankéři, 128 přitom pocházelo z jedné velké nadnárodní banky, zbytek z několika různých bankovních ústavů. Pak byli bankéři rozděleni do dvou skupin: jedna byla upozorněna na jejich profesionální bankovní hodnoty, druhé zase psychologové vsugerovali, aby se soustředila na lidské a volnočasové hodnoty. No a potom si mohli testovaní bankéři v obou skupinách vydělat až 200 dolarů – tedy pokud bylo ochotní zachovat se nepoctivě. Stejné experimenty pak vědci prováděli i se zástupci různých dalších profesí.

CELOU STUDII NAJDETE TADY Je vám asi už teď jasné, jak to dopadlo. Ti bankéři, jimž byla připomenuta jejich role v byznysu, podváděli výrazně častěji než druhá skupina. Zajímavé je, že v jiných povoláních takový rozdíl vědci nezaznamenali. Slovy Mechela Maréchala, který studii vedl: „Naše pozorování nás vede k závěru, že společenské poměry v bankovním sektoru vedou k častějšímu nečestnému chování. Tím prohlubují ztrátu důvěry v celé bankovní odvětví…“

Co s tím?

Má to řešení? Podle řady expertů není situace beznadějná a společenské normy v bankovnictví by se daly změnit – a navíc by to mohlo zvýšit zisk bank. Jak? Například Alain Cohn z univerzity v Chicagu navrhuje: “Banky by měly podporovat a vynucovat poctivé jednání. Možná by pomohlo něco tak prostého jako obdoba Hippokratovy přísahy – tedy nějaké etické normy, kterou by se budoucí bankéři učili a slíbili by, že ji budou následovat.“

Jestliže by se připravovali na tuto přísahu opravu důsledně, mohlo by se v dlouhodobějším horizontu opravdu změnit chování bankovních zaměstnanců – a to by zase zvýšilo důvěru veřejnosti v banky. Ty by na tom tedy nakonec stejně jen vydělaly…

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama