Podivné díry na Sibiři stále přibývají. A vysvětlení stále žádné…

Záhada? To není jisté - ale určitě je to průšvih....
dira1

Před dvěma týdny se na Sibiři objevila prakticky přes noc obrovská díra, v průměru měla 80 metrů. Doposud se nepodařilo najít její jednoznačné vysvětlení, ale od té doby se objevilo něco ještě zvláštnějšího: další dva obrovské otvory.

Otvor první nalezené díry byl velmi podivný – vypadla, jako by ho vytvořila extrémně silná exploze, navíc ještě vycházející z nitra země. Samozřejmě se objevily desítky nejrůznějších spikleneckých teorií: od tajných ruských pokusů, přes mimozemšťany, až po kombinaci výš zmíněných faktorů.

Jedním z vědců, kteří kráter osobně prozkoumali, byla ruská geoložka Anna Kurčatová. Podle ní kráter vznikl jako důsledek globálních změn klimatu… Jak k tomu dospěla? Pod zemí jsou uložené obrovské zásoby zemního plynu – a protože se rozpouští permafrost, který tyto zásoby izoloval, plyn se uvolňuje. Když se plyn smísil s vodou a solí, které jsou tu také uložené (celá oblast byla ještě před 10 000 lety mořem), došlo k explozi.

Jisté to samozřejmě není, ale zní to mnohem realističtěji než zásah mimozemských civilizací. Od té doby se ale objevily další dvě díry, sice menších rozměrů, ale velmi podobné struktury. Jedna má v průměru 15 metrů, druhá dokonce jen 3 metry – obě ale velice hluboké, kolem 100 metrů. Tyto otvory nestačil zatím nikdo prozkoumat…

Jen teorie?

Teorie se zemním plynem je však čím dál pravděpodobnější. Poloostrov Jamal, kde ke všem třem podivným událostem došlo, je totiž plynu plný. Prakticky celý ostrov je pokrytý permafrostem a tundrou, jen na jihu jsou menší oblasti lesotundry. Geologicky je velmi mladý, některá místa jsou mladší než 10 tisíc let. Je zde mnoho jezer ledovcového původu. Jamal je největším ruským nalezištěm zemního plynu, plynovod Jamal - Evropa odsud odvádí plyn z naleziště s odhadovanou velikostí 55 triliónů krychlových metrů. Kromě samotného plynovodu je součástí zdejší těžařské infrastruktury také železniční trať Obskaja-Karskaja, která je na zbytek ruské železniční sítě připojena v Obskaje přes provozovaný okrajový úsek zrušené trati Salechard–Igarka. (wiki)

Takhle vypadají druhá a třetí díra:

dira2dira3

Když se podíváte na Google Maps, uvidíte, že mnoho jezírek má podobně nápadně kruhovitý tvar jako krátery – je tedy možné, že k explozím docházelo i dříve. Ale s roztáváním permafrostu jich zřejmě bude přibývat; co ti bude znamenat pro místní infrastrukturu i nás v Evropě, kteří jsme na ruském plynu závislí, je však zatím zcela nejasné…

Poloostrov Jamal Foto: Google Maps

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama