Stereotypní představy o ženách jsou pravdivé. Potvrzeno vědecky!

Mnohdy nám bývá vtloukáno do hlavy, že vlohy mužů a žen jsou (až na fyzickou sílu) vlastně stejné. Omyl, nejsou...
Madam s parfémem

Předškolní dívky mají obecně lepší čichové vlastnosti než jejich vrstevníci, vyplynulo z několikaletého výzkumu Fakulty humanitních studií UK v Praze. Cílem projektu bylo bližší porozumění lidskému čichu.

Podobné rozdíly jako u dětí v předškolním věku byly v dřívějších studiích prokázány také u dospělých. Výsledky výzkumu, v jehož rámci byly zkoumány rovněž děti ve věku od deseti do patnácti let, naznačují, že na zjištěné rozdíly mohou mít vliv i genderové stereotypy. "Například to, že dívky mají blíže k parfémům a kosmetice," uvedli autoři v tiskové zprávě.

Mladá vědkyně

Jsou české ženy hloupé? Proč je jich tak málo ve vědě?

Pětičlenný tým pod vedením docenta Jana Havlíčka v pravidelných půlročních intervalech testoval několik stovek dětí, které prošly zkouškami pomocí čichových per naplněných látkami s různými vůněmi. Zatímco výzkumy dospělých jsou obvyklé, informace o těchto věkových kategoriích chyběly.

Podle Havlíčka mohou být poruchy čichu jedním z prvních signálů Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby, takže výzkum tohoto smyslu může přinést medicínský rozměr. Zhoršený čich podle něj může stát i za sníženou chutí k jídlu u seniorů. "Většina požitku z jídla pramení z jeho vůně, nikoliv chuti. To ví ostatně každý, kdo měl někdy rýmu," poznamenal vedoucí výzkumu.

ČTK

žena a muž

Proč jsou ženy o tolik slabší než muži? Svaly za to nemohou


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama