Rudá planeta je ve skutečnosti modrá!

Mars je jiný, než jste si mysleli. Hlavně co se týká barev.
Modré duny Marsu

Mars samozřejmě zůstává i nadále rudou planetou, ale podle NASA je překvapivě velká část jeho povrchu modrá. Sonda Mars Reconnaissance Orbiter vyfotografovalo na konci srpna povrch Marsu, konkrétně oblast „Nočního labyrintu“ neboli Noctis Labyrinthus. Jde o místo plné kaňonů velkých jako slavný americký Grand Canyon.

A od čeho ta modrá barva? Roku 2009 zkoumala NASA vzorky z této oblasti a vědci zjistili, že celý Noctis Labyrinthus je plný minerálů – především železa. A právě železo a některé jeho oxidy mají na fotografiích typickou modrou barvu.

Modré duny Marsu Foto: NASA/ESA

Oxidy železa mohou také za červenou barvu většiny marsovského povrchu. Naopak železo získalo svou značku díky Marsu: Symbolem Marsu je malé kolečko s šipkou směrující nahoru a ven. Je to stylizované znázornění štítu a kopí, používaných římským bohem Martem, který byl nejen bohem války, ale také patronem vojáků. Symbol se také užívá v biologii pro označení mužského pohlaví a v alchymii k označení prvku železa, o kterém se soudilo, že díky charakteristicky červené barvě oxidu železitého byl ovládán Marsem.

Kolonie na Marsu za 100 let

Člověk bude na Marsu žít už za 100 let, věří slavný geolog

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama