Dneska by to šlo! Pozorujte večer meteorický roj Kvadrantidy!

Dnes večer vás čeká mimořádný astronomický zážitek!
Kvadrantidy 2014

Astronomický rok 2014 začíná, tak, jak je to obvyklé, pravidelným meteorickým rojem Kvadrantid. Jejich vrchol, který tentokrát připadá na večer 3. ledna 2014 (kolem 21. hodin), bude velice vhodný pro pozorování.

Nov připadající na 1. leden nám poskytne ideální tmavou oblohu pro představení desítek padajících hvězd za hodinu.

Co jsou Kvadrantidy?

Kvadrantidy jsou prvním velkým meteorickým rojem roku. Jejich obvyklá aktivita připadá na období mezi samým závěrem předchozího roku a začátkem druhého týdne roku nového. Maximum aktivity se pak dostavuje v průběhu 2. nebo 3. ledna. Určitým problémem tohoto roje je jeho velice ostré maximum. Frekvence nad polovinou nejvyšší frekvence trvá obvykle pouhých 7 hodin.

Roj dostal své jméno podle dnes již neexistujícího souhvězdí Zedního kvadrantu (Quadrans Muralis). To ze seznamu souhvězdí vypadlo v roce 1922, kdy Mezinárodní astronomická unie stanovila oficiální rozdělení oblohy. V tom čase ale už roj měl své jméno a to se nezměnilo dodnes. Občas je ale pro tento roj možné se setkat i s označení Bootidy podle současného souhvězdí Pastýře, do jehož severní části, blízko hranice se souhvězdím Draka, se promítá jeho radiant.

Meteority s planetární matkou
Kvadrantidy jsou dnes spojovány s mateřským tělesem 2003 EH1, což není kometa, jak je to obvyklé u většiny jiných rojů, ale planetka s oběžnou periodou 5,5 roku. Někteří odborníci pak hovoří o vyhaslé, mrtvé kometě. Na přelomu let 1490 a 1491 byla totiž po dobu pouhých šesti týdnů kometa označovaná dnes jako C/1490 Y1. Problém spočívá v tom, že veškerá tehdy získaná data byla samozřejmě pořízena pouze vizuálně a navíc krátké pozorovací období také výsledné přesnosti nepřidává. Může se tedy jednat o jedno a totéž těleso, ale také nemusí.

Jak pozorovat Kvadrantidy?

Obdobně jako u jiných rojů není nutno se při pozorování Kvadrantid dívat nějakým přesně daným směrem, ale vzhledem k malé výšce radiantu, víceméně nad severním horizontem, je vhodné vybrat si jako pozorovací pole ZSZ nebo VSV přibližně 50° nad obzorem. Právě v těchto oblastech (bočně od radiantu) budete mít největší šanci meteory roje spatřit nebo vyfotografovat.

Podívejte se, jak kvadrantidy vypadají:


Pozorovat určitě tentokrát začněte již od večera, i když geometricky nastávají optimální podmínky pro pozorování roje až po půlnoci. Ale to už bude maximum pro rok 2014 za námi a mohli bychom tak přijít o mnoho jasných padajících hvězd. Pro zvýšení šancí je vhodné dodržet několik obecných zásad. Pro pozorování si vyberte tmavé místo, pokud možno mimo dosah pouličního osvětlení a s otevřeným výhledem, především ve směru vašeho pozorování. Úkaz sledujte neozbrojenýma očima bez užití dalekohledu či triedru. Pro dosažení co největšího pohodlí si lehněte na lehátko či do zahradní židle a počítejte s nízkou teplotou! Zimní oblečení a teplá deka či spacák jsou v tomto ročním období naprostou nezbytností. Vhod přijde i termoska s teplým čajem nebo kávou a něco k zakousnutí. Noc je nyní v zimně hodně dlouhá.


Jasnou oblohu a v celém následujícím roce mnoho zajímavých a krásných astronomických zážitků!

Karel Halíř, Hvězdárna v Rokycnech

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama