Počítačoví hráči mají kvalitnější mozky než běžní lidé, zjistili vědci!

Spor o počítačové hry je starý jako ony samy. Najde se spousta jejich vášnivých odpůrců, ale také lidí, kteří se jich budou zastávat, i kdyby je někdo mlátil joystickem do hlavy.
Eva "Kraviiicka" Urbanová, česká hráčka týmu eSuba

Nová studie, kterou vedl profesor Dezhong Yao, studovala kognitivní mozkové funkce hráčů akčních her. Vědci měli ve studijní skupině hráče různých schopností i s různou znalostí her. Výsledek byl poměrně jednoznačný: čím lepší hráč počítačových her, tím kvalitnější kognitivní schopnosti.

Studie zveřejněná v odborném časopise Scientific Reports ukazuje, jak odlišné jsou mozky špičkových (profesionálních) hráčů od mozků „normálních“ lidí nebo obyčejných rekreačních hráčů. Vědci srovnávali mozky 27 špičkových hráčů, kteří se tímto koníčkem profesionálně živí a 30 amatérů. Skenovaly se především části mozku v okolí tzv. insulárního kortexu.

Výsledky prokázaly, že u dobrých hráčů je výrazně lepší propojení mezi mozkovými hemisférami. Mají mnohem více vazeb mezi hemisférami než běžní hráči a extrémně více vazeb než lidé, kteří se hrám nevěnují vůbec.

To je DOOM

Lékaři objevili zbraň proti depresi: počítačové hry!

Nejvíce těchto propojení se nachází v levé hemisféře, která je spojena s logikou, počítáním a objektivním myšlením. Podle vědců z toho vyplývá, že hraní na vrcholové úrovni je spíše záležitostí přemýšlení a inteligence v klasickém smyslu slova než jen rychlých reflexů od pánaboha..

Dalším poznatkem, který tato studie ukázala, je zjištění, že hráči mají více šedé hmoty mozkové, především v levé části insulárního kortexu. Jak asi všichni víme, tak šedá kůra mozková je zodpovědná za rychlost a kvalitu zpracování vnějších podnětů.

Zatím není jasné, zda hry přitahují lidi s takto kvalitními mozky, anebo zda mají hry tak pozitivní vliv na rozvoj některých oblastí mozku. Vědci se spíše přiklánějí k druhé možnosti, ale bude ještě potřeba dalších studií, aby se to prokázalo…

Hráč

Pomáhají počítačové hry, anebo škodí? Definitivní a jasná odpověď!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama