Doba ropná končí, začíná doba řasová!

Naše děti asi budou vídat kolem sebe řasy mnohem častěji než my... Proč?
Řasy, všude řasy

Ropa dochází – a protože je na její spotřebě založená celá naše civilizace i kultura, znamená to problém. Ne velký problém, ale obří problém – možná dokonce tak velký problém, že i globální oteplování je proti němu jen drobnost. Podle mnoha expertů by nám mohl pomoci vlastně jen zázrak. Ale on asi přišel…

Jmenuje se řasy. Podle výzkumu vědců z Utah State University mají řasy potenciál zcela nahradit ropu a ropné produkty. V čem je to celé tak revoluční? Biopaliva, která se z řas dají získat, mají extrémně dobrý poměr investované a získané energie. A hlavně: nerostou na polích, takže neznamenají konkurenci pro pěstování potravin, jako třeba naše řepka…

Co nahradí letadla? Titan

Elektrická, nebo parní? Jaká je budoucnost letadel ve světě bez ropy?

Vědecký tým analyzoval schopnost řas nasytit světovou poptávku po palivech a také možnosti, které se pro pěstování řas hodí. Jde vlastně o první velkou studii na toto téma, doposud se možnostmi řas (na rozdíl od energie slunce nebo větru) vlastně nikdo nezabýval. Vědci vytvořili model založený na meteorologických údajích ze 4388 míst. Výsledky byly až nečekaně pozitivní. Z jednoho akru řas se dá za rok získat asi 9500 litrů biopaliva.

Pro srovnání, ze stejného množství sóji se dá získat asi 150 litrů biopaliva, z kukuřice necelých 100 litrů… A to se přitom kukuřice a sója na biopaliva musejí pěstovat na pevnině, kde by se půda dala využít na potraviny.

Pokud data nelžou, mohly by jen řasy zajistit v budoucnosti bez vynaložení obřích nákladů asi třetinu celé spotřeby paliva ve Spojených státech – a to je země, která má zdaleka největší spotřebu ropy na osobu…

 

Vymírající Evropa

Vymře Evropa? Příklad Itálie ukazuje, že to je možné

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama