VIDEO: Takhle tankují válečné lodě přímo na moři!

Válečné lodě současnosti nejsou při doplňování paliva a zásob závislé na přístavech a námořních základnách. Vše potřebné pro svou činnost na moři mohou dostat i během plavby, aniž by se zastavily.
Tankování při plavbě

Válečná námořnictva mají ve svých arzenálech kromě bojových plavidel také speciální logistické a zásobovací lodě. Bez nich by se námořní operace na velké vzdálenosti nedaly vůbec provádět nebo by bylo jejich uskutečnění a plánování neúměrně složité a časově náročné. První specializované vojenské zásobovací lodě se objevily po roce 1900, ale šlo spíše o pokusná plavidla. Systém zásobování na moři nejvíce propracovalo americké loďstvo až ve 20. a 30. letech a po té jej úspěšně používalo.

Ovšem měl jednu velkou nevýhodu. Překládka uhlí, tekutých paliv, munice i zásob se prováděla za pomoci jeřábů a lodě při tom musely stát na místě. Podmínkou také byla klidná mořská hladina a příznivé počasí. Námořníci tak neměli nikdy jistotu, zda potřebné zásoby dostanou včas, moři a počasí se jednoduše nedá poručit, aby se umoudřily. Proto se za druhé světové války začal používat zcela jiný koncept, jenž přetrval až do dnešních dnů. Je založen na kladkových lanovkách a pružných hadicích natažených mezi plujícími loděmi.

Tankování 1

Systém přečerpávání paliva a překládky zásob či munice mezi plujícími loděmi pomocí kladek se v americkém námořnictvu označuje jako CONREP či RAS. Podstatou je souběžná plavba zásobovacího i přijímajícího plavidla, která plují stejnou rychlostí přibližně 12 až 16 námořních uzlů ve stejném kurzu a ve vzdálenosti asi 30 m od sebe. Rychlost lodí se může zdát relativně vysoká, ovšem díky ní se omezí houpavé pohyby lanových kladek natažených mezi loděmi i zavěšeného nákladu.

Celá akce přenosu paliva a zásob začíná tím, že se lodě seskupí bok po boku. Po té ze zásobovací lodě speciálně vycvičený střelec odpálí na palubu přijímací lodě závaží s připevněným tenkým vodícím lankem. Používá se k tomu pneumatická puška (například upravená stará armádní opakovací puška M14), na jejíž ústí se závaží nasazuje. Na vodící lanko se pak připevní konce tankovacích hadic, kladkových lan, komunikačních kabelů a distančních lan. Pomocí kladek je pak posádka z přijímací lodě přitáhne na svou palubu a proces tankování i přenosu zásob může začít. Všechny činnosti jsou řízeny ze zásobovací lodě, která tak vlastně na krátký čas přebírá velení i nad lodí bojovou.

Tankování 2

Během plavby je velmi důležitá koordinace mezi můstky obou lodí. Souběžnou plavbou totiž dochází k silnému vzájemnému hydrodynamickému působení a lodě mají přirozenou tendenci se k sobě přibližovat. A protože se pohybují docela rychle, není mnoho času na opravy kurzu. Riziko srážky je tedy vysoké...

Tankování 3
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama