Uhodnete, kdo pije nejvíc alkoholu: chudí, nebo bohatí? Muži, nebo ženy?

Obecně se nadměrné pití alkoholu spojuje spíše s chudšími vrstvami obyvatel. Nová studie však ukázala, že ve skutečnosti pijí mnohem víc ti bohatí a vlivní…
Šest skleniček vína a tři panáky denně není extrémní pití - je to denní spotřeba alkoholu prezidenta Miloše Zemana

Pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vznikla velká práce, která měla za úkol zjistit, která sociální skupina nejvíc užívá alkohol. Výsledek je překvapivý: zdaleka nejvíce alkoholu zkonzumují bohatí a vlivní bílí muži. Současně ale platí, že největší riziko alkohol představuje pro chudé muže a bohaté ženy…

Zpráva také popsala, jaký dopad má nepřiměřená konzumace alkoholu na ekonomiku a produktivitu společnosti. Výsledek? Dopad je obrovský, ve vyspělých zemích, jakou je například Česká republika, může alkoholismus zpomalit hospodářský růst o jedno až 3,3 procenta!

Nejnovější data nasbíraná ve všech zemích OECD upozorňují na několik trendů, které rozhodně nejsou úplně pozitivní. Mnohem více mladých lidí ve věku pod 15 let dnes konzumuje alkohol ve vysokých dávkách. Je to nejvíc v moderní historii, tedy od doby, co takové výzkumy probíhají. Například u dívek mladších 15 let stoupl počet těch, které pily alkohol, z 26 procent na 41 procent – a to během pouhých devíti let! Slečny tak překonaly stejně staré mladé muže, u nichž došlo k posunu z 30 na 43 procent…

Jaké je podle expertů řešení tohoto problému? Poměrně snadné – podle odborníků by stačilo zvýšit ceny alkoholu o pouhých 10 procent…

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama