Tajemství kulového blesku je vyřešené!

Vidět kulový blesk se poštěstí sotva jednomu člověku ze stovky – tak vzácné tyto jevy jsou.
Kulový blesk

Téměř každé hlášení o tom, že někdo viděl kulový blesk, se objeví v médiích. Popisy kulových blesků se téměř neliší: vždy jde o malé, asi 10-20 centimetrů velké jasně svítící koule. Vydrží přibližně 20 sekund, přitom se chovají, jako by je ani nezajímala existence přírodních zákonů - a pak zmizí. Moderní věda sice přišla s mnoha hypotézami, o co jde, ale s žádným uspokojivým vysvětlením. Tedy až dodnes…

Dosavadní teorie pracovaly s nejrozmanitějšími hypotézami. Kulové blesky měly jednou původ v oxidovaných aerosolech, jindy v jaderné energii, temné hmotě, antihmotě, dokonce existuje i zcela seriózní studie, která naznačuje, že kulové blesky jsou vlastně miniaturní černé díry. Nová teorie publikovaná v odborném časopise JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH se na problém dívá z jiné stránky.

Podívejte se na video, které ukazuje většinu natočených kulových blesků:

Kulové blesky

Autoři studie analyzovali místa, kde se kulové blesky objevují nejčastěji, tedy v letadlech a domech. Nejvíc řešili jednu z těch nejzajímavějších vlastností kulového blesku – jeho schopnost procházet skleněnými předměty, především okny. Právě sklo a okna jsou podle fyziků jednou z příčin, proč se vůbec kulový blesk na světě objeví. Dr. John Lowke vysvětluje: “Kulové blesky vznikají, když se vně okna nakumuluje proud iontů. Vzniklé elektrické pole pak excituje molekuly, které vytvoří elektrický výboj v podobě koule – kulový blesk.“

Lowke a jeho tým dokázali tento model propočítat - a vyšlo jim, že jejich předpoklady jsou správné. Elektrické částice by se opravdu podle jejich modelu mohly chovat a výsledkem by bylo něco podobného kulovému blesku. Zatím jde ale jen o teorii; jak říká dr. Lowke: „Důkazem bude teprve to, až se nám podaří kulový blesk vytvořit laboratorně. A to podle teorie, se kterou pracujeme…“

FOTO: Wikimedia Commons

Jak vznikají blesky v sopkách a jaderných explozích?


Nebude to však nic snadného, podle rovnic totiž vychází, že ke vzniku kulového blesku může dojít jen za přítomnosti elektrického pole o síle nejméně milion voltů.

Pokořená teorie

Doposud byla nejvěrohodnější teorií o původu kulového blesku ta, která tvrdila, že vzniká z částic křemíku. Ty by se měly pomalu spalovat v elektrickém poli vyvolaném úderem blesku. Tato teorie však neodpovídá realitě: ve skutečnosti byly totiž kulové blesky pozorované i bez bouřky. Při jednom pozorování byl dokonce kulový blesk zřejmě způsoben radarem letadla nastaveným na maximální výkon.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama