VIDEO: Obří kaloni jsou člověku smrtelně nebezpeční

O kaloních se celá léta psalo jako o neškodných dobrosrdečných tvorech, kteří přes svůj hrozivý vzhled člověku nemohou nic špatného způsobit. Omyl…
Kaloň s ovocem

Kaloni sami o sobě jsou opravdu zcela neškodní. Živí se jen ovocem a na člověka by rozhodně nezaútočili. Problém se ukázal až na konci loňského roku: celá populace je promořená rovnou dvěma smrtícími viry.

Bohužel se to týká jednoho z nejrozšířenějších kaloňů – kaloně plavého. Poblíž lidských sídel jich žijí desítky milionů a existuje šance, že se viry, jež přenášejí, mohou přenést i na člověka. Čím nám hrozí?

Virus lagos je africkou obdobou naší vztekliny. Naštěstí se zatím nepodařilo prokázat, že by se někdy přenesl na člověka – ale už byl objeven u řady domácích zvířat. Podle Světové zdravotnické organizace je potenciálním lidským patogenem. A druhý virus je ještě horší. Jde o tzv. henipavirus, který se na člověka i domácí zvířata přenést může – a je smrtící.

Že jsou kaloni přenašeči obou virů, se ví už řadu let; vědci však netušili, jak moc jsou v kaloní populaci rozšířené. Pokud můžeme studii vědců z Cambridgeské univerzity věřit, tak 42 procent kaloňů přenáší henipavirus a 34 procent lagos.

Co s tím?

Situace je sice hrozivá, nemá však řešení. Kaloni migrují po celé Africe a domorodci pokládají jejich maso za lahůdku – cesta šíření viru je tedy otevřená. Vědci se zamysleli i nad tím, co by se mohlo stát, kdyby se kaloni cíleně odháněli od lidských sídel. Podle všeho by to všechno jen zhoršilo. Proč?

Pro kaloně by to představovalo extrémní stresovou zátěž – a právě stres způsobuje extrémně rychlé šíření viru…

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama