Takhle má vypadat cestovní smlouva! Nenaleťte podvodníkům!

Ne každá cestovní smlouva je taková, jak má být. Právě kvůli špatné smlouvě se může vaše dovolená snadno pokazit...
Příroda Česka

Na co nezapomenout u cestovní smlouvy? Již při výběru zájezdu si pečlivě všímejte veškerých informací napsaných v katalogu. Následná cestovní smlouva musí mít VŽDY písemnou formu. Návrh cestovní smlouvy vám předloží cestovní kancelář a jedno vyhotovení cestovní smlouvy je vám povinna předat.

Cestovní smlouva musí obsahovat:

• kdo je smluvní stranou: (vy a cestovní kancelář)

• vymezení vašeho zájezdu:

• 1) povinné údaje (termín zahájení a ukončení zájezdu, uvedení všech poskytovaných služeb, místo a dobu jejich trvání, je-li součástí zájezdu ubytování doprava včetně např. zajištění transferu k/od hotelu, rozsah a druh stravování, atd.)

• 2) nepovinné údaje (další služby jako fakultativní výlety, příplatek za jednolůžkový pokoj, pronájem automobilu, atd.)

• cenu vašeho zájezdu (včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy)

• podmínky obou smluvních stran pro stornování zájezdu, které jsou povinné

 

Změna cestovní smlouvy

 Pokud cestovní kancelář z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změní podmínky vaší smlouvy, může vám navrhnout změnu cestovní smlouvy (včetně změny ceny zájezdu). Máte dvě možnosti:

• se změnou smlouvy souhlasit

• odstoupit od smlouvy

•Cena zájezdu smí být změněna maximálně 20 dnů před zahájením zájezdu, a to pouze za podmínek stanovených zákonem.

Pokud cestovní kancelář zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dní před jeho zahájením, má zákazník právo na 10% z ceny zájezdu jako smluvní pokutu.

 

Pokud cestovní kancelář po zahájení zájezdu neposkytne zákazníkovy sjednané služby či jejich podstatnou část řádně a včas:

• cestovní kancelář musí okamžitě provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat

• pokud pokračování zájezdu nelze provést jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality, než je uvedeno v cestovní smlouvě, je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně

• pokud zákazník s náhradním řešením nesouhlasí, musí mu cestovní kancelář vrátit rozdíl v ceně a byla-li součástí zájezdu i doprava, musí jej dopravit zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu s nímž zákazník souhlasil...

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama